!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 

ZOO:

Arara: Pinat Hai Arara
Ashdod: Ashdod Lakhish Park Zoo (Tayalet Hai Lakhish)
Ayanot: Pinat Hai Ayanot
Ayelet HaShahar: Pinat Hai Ayelet HaShahar
Bahan: Utopia Park
Beer Menuha: 101 Desert Oasis Zoo (Pundak 101 Zoo)
Beeri: Pinat Hai Beeri
Beersheba: Beersheba Negev Zoo
Beit Elazari: Planet Teva
Beit HaShita: Meshek Hai Beit HaShita (Beit HaShita Children's Zoo)
Beit Zera: Jungle Kef Beit Zera
Ben Shemen Youth Village: Beit Haicar
Ben Shemen Youth Village: Zoo Ben Shemen
Binjamina - Givat Ada: Ets HaSade Agricultural Tourist Center Givat Ada
Bnei Atarot: Havat Yaldei HaTeva
Bnei Brak: Park HaHai Bnei Brak
Degania Alef: Gan VeHayot Degania Alef (Degania Zoo)
Eilat: Dolphin Reef Eilat
Eilat: The Underwater Observatory Marine Park Eilat (Coral World Eilat)
Eilot: Pinat Hai Eilot
Ein Gedi: Ein Gedi EcoCenter (Jujube Garden - Eco Park and Mini Zoo)
Ein Harod Meuhad: Pinat Hai Ein Harod Meuhad
Ein Harod Meuhad: Reptiles Corner Ein Harod Meuhad
Ein HaShofet: Pinat Hai Ein HaShofet
Ein Shemer: Pinat Hai "Ahla Hai" Ein Shemer
Ein Tamar: Pinat Hai Ein Tamar
Elishama: Deer Park Country
Eshhar: Pinat Hai Eshhar
Eyal: Limpoland Eyal (Limpopo Eyal)
Gaash: Pinat Hai Gaash
Gadot: Pinat Hai Gadot
Gealya: Litufim Gealya
Gesher: Meshek Yeladim Gesher
Geva: Pinat Hai Geva
Ginegar: Pinat Hai Ginegar
Givat Brenner: The Giva Farm (Pinat Hai Givat Brenner)
Givat Haim Ihud: Lagaat Bahaiot (Safari Yeladim)
Gvaram: Pinat Hai Gvaram
Hafetz Haim: Eve's Farm Hafetz Haim
HaHotrim: Zoo Havaya HaHotrim
Haifa: Haifa Educational Zoo
HaKfar HaYarok: Pinat Hai Lagaat BaTeva HaKfar Hayarok
Hamat Gader: Hamat Gader Crocodile Farm and Zoo
Hatzerim: Pinat Hai Hatzerim
Havatzelet HaSharon: Havat HaLitufim Havatzelet HaSharon
HaZorea: Meshek Yeladim HaZorea
Holon: Hai Holon (Pinat Hai Holon)
Ir Ovot: Crocoloco Crocodile Farm
Isfiya: Alon - Pinat HaHai v'HaTzomeha
Jerusalem: The Tish Family Zoo Jerusalem (Biblical Zoo)
Kaduri: Pinat Hai Kaduri
Karmiel: Pinat Hai of Karmiel Children's Village
Katzrin: Katzrin Reptiles Center
Katzrin: Pinat Hai Katzrin (Katzrin Mini Zoo)
Kfar Daniel: Ben Shemen Forest Monkey Park (Afrikef)
Kfar Galim: Pinat Hai Kfar Galim
Kfar Giladi: Pinat Hai Kfar Giladi
Kfar Habad: Pinat Hai Kfar Habad
Kfar Hess: Kfar Hess Parrot Farm
Kfar Saba: Hai Park Kfar Saba
Kfar Yehezkel: Pinat Hai Kfar Yehezkel
Kidron: Israel Insect Farm
Kiryat Gat: Pinat Hai of Neve Hanna Children's Home
Kiryat Motzkin: Hai Park Kiryat Motzkin
Kiryat Tivon: Zoological Center Ramat Hadassah Szold Youth Village
Kishor: Pinat Hai Kishorit (Pinat Kishori Haim)
Kokhav Yair: Hai Bar Kokhav Yair
Maabarot: Pinat Hai Maabarot
Maagan: Pinat Hai of Maagan Holiday Village
Maagan Michael: Pinat Hai Maagan Michael
  Maalot-Tarshiha: Pinat Hai Maalot-Tarshiha
Magal: Pinat Hai Magal
Magen: Magen Experience Zoo
Merom Golan: Pinat Hai Merom Golan
Metzer: Taanug Hai Metzer
Midreshet Ben Gurin: Desert Reptile Center Sde Boker
Mishmar HaSharon: Pinat Hai Mishmar HaSahron
Mitzpe Ramon: Alpaca Farm Mitzpe Ramon
Mitzpe Ramon: Hai Ramon
Mizra: Pinat Hai Mizra
Naan: Parrot Nest Naan
Nahariya: Zoo-Botanical Garden Nahariya
Nesher: Hai Bar Carmel
Ness Ziona: Pinat Hai Sportek Ness Ziona
Neve Hadassah: Merkez Hai "Nahlieli" Neve Hadassah
Neve Mivtah: Pinat Hai "Lilituf" Neve Mivtah
Nir David: Gan Garoo
Nir David: Pinat Hai Nir David
Nir Eliyahu: Pinat Hai Nir Eliyahu
Nir Etzion: Youth Ecology Farm Siah in Nir Etzion (Pinat Hai Nir Etzion)
Nir Oz: Pinat Hai Nir Oz
Nir Yitzhak: Pinat Hai Nir Yitzhak
Nov: Pinat Hai Gan HaBenim
Odem: Odem Deer Forest
Oranim: Pinat Hai of Oranim College
Ortal: Hai-Tal Ortal
Petah Tikva: Gan Hai Petah Tikva (Petah Tikva Zoo)
Raanana: Gan Hai Raanana (Raanana Zoo • Raanana Mini Zoo)
Ramat Gan: The Zoological Center Tel Aviv - Ramat Gan (Safari Ramat Gan)
Ramat Rachel: Eyal's Farm
Revivim: Chai Negev Zoo
Rishon LeZion: Hai Kef Rishon LeZion (Zoo Rishon LeZion)
Rishon LeZion: Pinat Hai Wizo Nahalat Yehuda Youth Village
Rosh Pina: Pinat Hai Villa Tehilla
Safed: Animal Park of Blue Valley Park (Park HaHai of Park Emek HaTehelet)
Safed: Municipal Pinat HaHai Safed
Savyon: Gan Gurim Ganei Yehuda
Sde Nehemia: Eli's Reptile Corner Sde Nehemia
Sderot: Hai-Bar Sderot
Sdot Yam: Havat Sdot Yam
Shaar HaGolan: Pinat Hai Shaar HaGolan
Shamir: Pinat Hai Shamir
Shekhanya: Zooharakim
Shluhot: Pinat Hai Shluhot
Tel Aviv: HaChava Tel Aviv
Tel Aviv: Pinat Hai Bavli
Tel Aviv: Pinat Hai of Central Park (Pinat Hai of Yarkon Park)
Tel Aviv: Pinat Hai of Menahem Begin Park
Tel Aviv: The I. Meier Segals Garden for Zoological Research (Meier Segals Zoo • Tel Aviv University Zoo)
Tel Katzir: Tel Katzir Zoo
Tidhar: Naama Farm
Tirat Zvi: Pinat Hai Tirat Zvi
Tzofar: Arava Antelope Ranch
Tzora: Eretz Yehuda Farm - Garden of Fauna and Flora in Tzora
Urim: Pinat Hai Urim
Yad Mordechai: Pinat Hai Yad Mordechai
Yagur: Yofi Hai of Ba-Lagan Yagur
Yarka: Farm Al-Sarissa Yarka
Yiron: Agam Hai Yiron
Yishi: Davida's Pinat Hai Yishi
Yodfat: The Monkey Forest Yodfat
Yokneam: Pinat Hai of Keret Stream Pool Park
Yotvata: Hai Bar Yotvata
Seznam 110 prozatím nezařazených zařízení (kvůli nedostatku informací) • List of 110 presently not-listed facilitis (due to lack of information)
►►►
vyberte zoo ze seznamu nebo klikněte do mapy • select zoo from the list or click to the map   zobrazit jen existující zoo
show existing zoos only
zobrazit v mapě Google
display in Google map

více než 100 neznámých (nezařazených) zařízení je uvedeno na samostatné mapě nebo v mapě Google more than 100 unknown (not-listed) facilities is mentioned in separated map or in Google map
 
* borders of Israel in large measure are not boundaries in the true sense - they are usually made ​​up of different demarcation lines, armistice lines, demilitarized zones, etc.

Border with Lebanon: so called Blue Line, which was determined by UN in 2000 (it is nearly same as demarcation line from 1949)

Border with Jordan and Egypt: official borders

Border with Syria:
officially Armistice line of 1949 and demilitarized zones, in fact UNDOF zone (United Nations Disengagement Observer Force) of 1974.

Border with Palestine: with West Bank - temporary armistice line of 1949 (so-called Green line), but in fact partly also Israeli security barrier (fences and walls between both countries). With Gaza Strip - temporary armistice line of 1950.

* Golan Heights - disputed territory - officially belongs to Syria, in fact, are still controlled by Israel.

* West Bank (and East Jerusalem) - officially Palestine, however in fact largely controlled by Israel. The WB is officially temporarily divided into three areas - A (under Palestinian control, ± 20% of the territory), B (under Palestinian civil control and Israeli security control, ± 20%) and C (under Israeli control, ± 60%).
East Jerusalem (including the Old City) remains disputed still - officially Palestinian, in fact Israeli.

* Gaza Strip - territory previously occupied by Egypt and later by Israel, now officially part of Palestine, however in fact (since 2007) is not under the control of the Palestinian Authority, but under the governing of Hamas.
* hranice Izraele z velké části nejsou hranicemi v pravém smyslu - většinou jsou tvořeny různými demarkačními liniemi, liniemi příměří, demilitarizovanými zónami atd.

Hranice s Libanonem: tzv. Blue Line, kterou OSN stanovila v roce 2000 (je téměř stejná s demarkační linií z roku 1949)

Hranice s Jordánskem a Egyptem: oficiální hranice

Hranice se Sýrií: oficiálně linie příměří z r. 1949 a demilitarizované zóny, fakticky však zóna UNDOF (Pozorovatelská mise OSN pro uvolňování napětí) z r. 1974.

Hranice s Palestinou: se Západním břehem Jordánu - dočasná linie příměří z roku 1949 (tzv. Zelená linie), fakticky ale částečně také Izraelská bezpečnostní bariéra (ploty a zdi mezi oběmi zeměmi). S pásmem Gazy - dočasná linie příměří z roku 1950.

* Golanské výšiny - sporné území -  oficiálně patří Sýrii, fakticky jsou dosud kontrolovány Izraelem.

* Západní břeh Jordánu (a Východní Jeruzalém) - oficiálně Palestina, fakticky však z velké části kontrolovaná Izraelem. Oficiálně je ZB dočasně rozdělen do tří oblastí - A (pod kontrolou Palestiny, ±20% území), B (pod civilní kontrolou Palestiny a bezpečnostní kontrolou Izraele, ±20%) a C (pod kontrolou Izraele, ±60%).
Sporný nadále zůstává Východní Jeruzalém (včetně Starého města) - oficiálně Palestinský, fakticky Izraelský.

* Pásmo Gazy - území dříve obsazené Egyptem, později Izraelem, nyní oficiálně součást Palestiny, avšak fakticky (od roku 2007) není pod kontrolou Palestinské správy, ale pod vládou Hamásu.

 
současné / zrušené zoo:   plánované a nezařazené zoo (chybí informace)   menažerie / "prazvěřince"   planned and non-listed (information missing)   current / abolished zoos:
kategorie: A   B C     více zoo v jednom městě nebo místě (počet zoo)   menageries / "pre-menageries"   more zoos in one city or place (number of zoos)   category: A   B C  

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.