!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Nassau

historicky • historicaly: Charles Town


† Nassau Hartley Aquarium
 
25°04'39"N, 77°20'23"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
CA-BS-XX-0001A†
     
 
East Street (just off of Bay Street)
Nassau
BAHAMAS
 
N/A

první Bahamské akvárium, otevřené v roce 1963 - několik druhů zvířat ze světových tropických moří, ale hlavně Bahamská fauna - celkem více než 100 druhů ve dvaceti nádržích (každá 50 galonů, cca 190 l) - ježíci, murény, parmovci, útesníci, sapíni, hladinovky čtyřoké, chňapalové, platýsi, želvy, korýši, sasanky, ježovky a jiní bezobratlí, zřejmě i alkouni (sea pigeons)

Bahamas first aquarium, opened in 1963 - several species of animals from the world's tropical seas, but mainly Bahamian fauna - a total of more than 100 species in twenty tanks (each 50 gallons, about 190 l) - porcupinefish, morays, conchfish, sergeant majors, chromises, four-eyed fish, snappers, turbots, turtles, crustaceans, sea anemones, sea urchins and other invertebrates, probably also guillemots (sea pigeons)

1963

N/A

soukromé (kpt. Bronson Hartley)
private (Capt. Bronson Hartley)

~ 150 m2 - jen expozice (+ technické zázemí)
~ 150 m2 - exhibition only (+ technical base)

N/A

1) Nassau opens new Aquarium (article from The Miami News, Apr 12 1963)

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 30.07. 2013 Poslední úprava 30.07. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.