!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Freeport

některé zdroje uvádí Lucaya (dnes součást Freeportu) • some sources mention Lucaya (today part of Freeport)


The Garden of the Groves
předešlé názvy  •  former names
Parrot Jungle's Garden of the Graves
26°33'05"N, 78°34'24"W přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
CA-BS-XX-0004A
     
 
Midshipman Road / Magellan Drive
Freeport, Lucaya
Grand Bahama
BAHAMAS

Postal address:
Midshipman Road & Magellan Drive
P.O. Box F-60025
Freeport
Grand Bahama
BAHAMAS
 
+1-242 3747778
 
+1-242 3747779
 
info☼thegardenofthegroves.com
 
www.thegardenofthegroves.com  
 
zahrada věnovaná zakladateli města Freeport, Wallaci Grovesovi a jeho ženě Georgette. Zahrada je jakousi kombinací parku, botanické zahrady, zoo atd. Mývali, poníci, kozy, vietnamská prasata, papoušci, dravci, holubi, volavky, vodní ptáci, želvy, aligátoři, ryby... připravuje se expozice motýlů

garden dedicated to the founder of Freeport city, Wallace Groves and his wife Georgette. The garden is a sort of combination of park, botanical garden, zoo etc. Raccoosn, ponies, goats, pot-bellied pigs, parrots, raptors, pigeons, herons, waterfowl, turtles, alligators, fish... exhibition of butterflies is preparing

množství rostlin, vodopády, labyrint, naučná stezka, zahrada soch, dětská zoo, obchod se suvenýry
many plants, waterfalls, labyrinth, nature trail, sculpture garden, petting zoo, souvenir shop

kavárna
cafeteria

1973

soukromé
private

~ 4,9 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
~ 2009
~2003
         


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Alex Vosicka, 15.10. 2010
Image 1 of 25
Alex Vosicka, 15.10. 2010
Alex Vosicka, 15.10. 2010
Alex Vosicka, 15.10. 2010
Image 2 of 25
Alex Vosicka, 15.10. 2010
Alex Vosicka, 15.10. 2010
Alex Vosicka, 15.10. 2010
Image 3 of 25
Alex Vosicka, 15.10. 2010
Alex Vosicka, 15.10. 2010
Alex Vosicka, 15.10. 2010
Image 4 of 25
Alex Vosicka, 15.10. 2010
Alex Vosicka, 15.10. 2010
Alex Vosicka, 15.10. 2010
Image 5 of 25
Alex Vosicka, 15.10. 2010
Alex Vosicka, 15.10. 2010
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Image 6 of 25
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Image 7 of 25
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Image 8 of 25
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Image 9 of 25
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Image 10 of 25
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Image 11 of 25
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Image 12 of 25
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Image 13 of 25
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Image 14 of 25
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Image 15 of 25
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Image 16 of 25
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Image 17 of 25
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Image 18 of 25
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Image 19 of 25
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Image 20 of 25
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Image 21 of 25
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Image 22 of 25
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Image 23 of 25
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Image 24 of 25
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Image 25 of 25
Sandi Jacques, 21.02. 2012
Sandi Jacques, 21.02. 2012

  Stránka vytvořena 30.07. 2013 Poslední úprava 30.07. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.