!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Freeport

některé zdroje uvádí Lucaya (dnes součást Freeportu) • some sources mention Lucaya (today part of Freeport)


UNEXSO Dolphin Experience
 
26°31'29"N, 78°36'47"W přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
CA-BS-XX-0008A
     
 
Smith's Point
Freeport, Lucaya
Grand Bahama
BAHAMAS

Postal address:
PO Box F-42433
Royal Palm Way
Freeport
Grand Bahama
BAHAMAS
 
+1-242 3731244
 
+1-242 3738956
 
info☼unexso.com
 
www.unexso.com/...  
 
velké přírodní delfinárium v zálivu kanálového systému (návštěvníci se sem dopravují loděmi z centrály UNEXSO v přístavu Lucaya). 11 delfínů a několik papoušků (ary a kakadu).

large natural dolphinarium in a bay of canal system (visitors are transported here by boats from the UNEXSO base in Port Lucaya). 11 dolphins and several parrots (macaws and cockatoos).

UNEXSO pořádá i potápění na otevřeném oceánu (vrakové a útesové potápění, potápění se žraloky a delfíny)
UNEXSO organizes also diving in open ocean (wreck, reef, shark and dolphin diving)

restaurace a bar v centrále UNEXSO
restaurant and bar in the base of UNEXSO

1965 - UNEXSO (tj. potápění, delfinárium později - možná v 80. letech)
1965 - UNEXSO (i.e. diving, the dolphinarium later - may be in the 1980s)

soukromé (UNEXSO Ltd.)
private (UNEXSO Ltd.)

~ 3,6 ha


N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Steve Garfield, 17.07. 2007
Image 1 of 11
Steve Garfield, 17.07. 2007
Steve Garfield, 17.07. 2007
Steve Garfield, 17.07. 2007
Image 2 of 11
Steve Garfield, 17.07. 2007
Steve Garfield, 17.07. 2007
Steve Garfield, 17.07. 2007
Image 3 of 11
Steve Garfield, 17.07. 2007
Steve Garfield, 17.07. 2007
Steve Garfield, 17.07. 2007
Image 4 of 11
Steve Garfield, 17.07. 2007
Steve Garfield, 17.07. 2007
Steve Garfield, 17.07. 2007
Image 5 of 11
Steve Garfield, 17.07. 2007
Steve Garfield, 17.07. 2007
Steve Garfield, 17.07. 2007
Image 6 of 11
Steve Garfield, 17.07. 2007
Steve Garfield, 17.07. 2007
Steve Garfield, 17.07. 2007
Image 7 of 11
Steve Garfield, 17.07. 2007
Steve Garfield, 17.07. 2007
Geoff Livingston, 09.02. 2012
Image 8 of 11
Geoff Livingston, 09.02. 2012
Geoff Livingston, 09.02. 2012
Geoff Livingston, 09.02. 2012
Image 9 of 11
Geoff Livingston, 09.02. 2012
Geoff Livingston, 09.02. 2012
Geoff Livingston, 09.02. 2012
Image 10 of 11
Geoff Livingston, 09.02. 2012
Geoff Livingston, 09.02. 2012
Geoff Livingston, 09.02. 2012
Image 11 of 11
Geoff Livingston, 09.02. 2012
Geoff Livingston, 09.02. 2012

  Stránka vytvořena 31.07. 2013 Poslední úprava 31.07. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.