!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Gërmenj

Gërmenji


† Kopësht zoologjik Gërmenj
Mini Zoo Gërmenj
Gërmenj Zoological Garden
40°13'33"N, 20°39'39"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-AL-XX-0005A†
     
 
Gërmenj, Leskovik
Rrethi i Kolonjës
Qarku i Korçës
ALBANIA
 
 
N/A  
 
mini zoo restaurace Vila Gërmenji Jorgo - hlavně místní zvířata - medvědi, vlci, lišky, kočkodani, srnci, dravci, bažanti, pelikáni, vodní ptáci, hrdličky, a zřejmě i další - všechna zvířata ve špatných podmínkách v malých klecích (i srnci jsou v kleci).
Aktuálně zoo sice existuje, ale bez zvířat (údajně dočasně).

mini-zoo of Vila Gërmenji Jorgo restaurant - mainly local animals - bears, wolves, foxes, green monkeys, roe deer, raptors, pheasants, pelicans, waterfowls, doves, and probably also others - all animals in bad conditions in small cages (also roe deer are in cages)
Although the zoo currently exists, it is without animals (reportedly temporarily)

N/A

restaurace, bar, hotel
restaurant, bar, hotel

N/A

N/A (asi někdy po roce 2012)
N/A probably sometimes after 2012)

soukromé
private

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 29.01. 2012 Poslední úprava 03.12. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:20. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.