!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Levan

 


Mini Zoo Pylli i Levanit
(= forest of Levan)
40°41'04"N, 19°30'15"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-AL-XX-0009B
     
 
Levan
Fier
ALBANIA
 
+355 695452745
 
N/A
 
N/A
 
N/A

maličká zoo stejnojmenné restaurace - .zvířata jsou ve špatných podmínkách v malých klecích. Vlci, lišky, kočkodani, daňci, divočáci, koně, králíci, káně, pávi, bažanti, holubi... Dříve i medvěd (ten byl konfiskován)

tiny zoo of the same name restaurant - animals are in bad conditions in small cages. Wolves, foxes, green monkeys, fallow deer, wild boars, horses, rabbits, buzzards, peacocks, pheasants, pigeons... Formerly also bear (it was confiscated)

stejnojmenná přírodní rezervace okolo
the same name nature reserve around

restaurace, bar
restaurant, bar

N/A (před rokem 2012)
N/A (before 2012)

soukromé
private

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 05.01. 2018 Poslední úprava 05.01. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.