!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Tiranë

Tirana  Tirona  Tiran  Tirana


Zoopark Tiranë
Parku Zoologjik i Tiranës
Tirana Zoological Park
předešlé názvy  •  former names
-> ~2015
(SQI) Kopshti Zoologjik i Tiranës
(ENG) Tirana Zoological Garden
41°18'32"N, 19°48'39"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-AL-XX-0001A
     
 
Rruga Shyqyri Brari
Tiranë
ALBANIA
 
+355 698780852
 
N/A
 
Agencia e parqeve dhe rekreacionit:
info☼aprtirana.al
 
www.aprtirana.al/...
 
jediná oficiální albánská zoo není v současné době stále ve dobrém stavu. Několik výběhů, velký rybník a pavilon s asi dvanácti většími boxy obloženými rozbitými bílými nemocničními obkládačkami. V posledních letech vznikl ve spolupráci s Nizozemskými odborníky akční plán na obnovu zoo. Situace se trochu zlepšila, přesto by zoo potřebovala značné investice.
Dříve bohatá kolekce především ptáků. V 90. letech výrazné snížení počtu exotických zvířat. V roce 2006 jen asi 6 druhů zvířat, poté přece jen přibyla alespoň domácí zvířata. Dnes medvědi, vlci, daňci, lamy, koně, buvoli, králíci, pštrosi, dravci, labutě a další vodní ptáci, holubi, krůty, slepice, želvy.
Zoo je velmi často kritizována a dokonce byla zařazena mezi 6 nejsmutnějších zoo světa... Není v dobrém stavu, přesto je nejlepší v Albánii - všechny další neoficiální nebo polooficiální zoo jsou výrazně horší. Desítky horších zoo se najdou po Balkánu, v Asii, Africe, bývalém Sovětském svazu atd. Seznam 10 nejsmutnějších zoo je nesmyslný a vypovídá jen o tom, že autoři naprosto neznají situaci. Podobné je to i s kritikami.

the only official Albanian zoo is not currently still in a good condition. Several enclosures, large lake and animal house with about twelve larger boxes lined with white broken hospital tiles. In recent years an action plan to rebuild the zoo has occurred in collaboration with Dutch experts. The situation has improved somewhat, but the zoo needed a substantial investment.
Previously a rich collection especially of birds. In the 90s significant reduction fo the number of exotic animals. In 2006, only about 6 species of animals, then after all at least domestic animals was added. Today bears, wolves, fallow deer, llamas, horses, buffaloes, rabbits, ostriches, raptors, swans and other waterfowl, pigeons, turkeys, hens, tortoises.
The zoo is very often criticized and even was ranked to 6 saddest zoos of the world... It is not good condition, yet it is best in Albania - all other unofficial or semi-official zoos are considerably worse. Dozens of worse zoos are found in the Balkans, Asia, Africa, the former Soviet Union etc. The list of 10 saddest zoos is nonsensical and tells only about that the authors absolutely don't know situation. Similar it is also with criticism.

velké parkové zelené plochy, vedle zoo je údajně velmi hezká botanická zahrada, Tiranská přehrada a malý zábavní park (lunapark)
large park green area, next to the zoo there is reportedly very nice botanical garden, Tirana dam and small amusement park (lunapark)

X

1960 (otevřena veřejnosti asi až 1971)
1960 (opened to the public perhaps in 1971)

městská (od roku 2015 spravuje Agencia e parqeve dhe rekreacionit)
municipal (since 2015 managed by Agencia e parqeve dhe rekreacionit)

5,97 ha - z toho 1,9 ha expozice
5,97 ha - of that 1,9 ha under exposition

N/A

1) Rreth Parkut Zoologjik të Tiranës
2) Stručně o  zoo

0 0 0 ~30 / ?
(2017)
~1 / ? ~23 / ? ~6 / ?
 
2016
           
 

všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 18.08. 217 (Video: 4 min 18 sec)
Image 1 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217 (Video: 4 min 18 sec)
Roman Hynek, 18.08. 217 (Video: 4 min 18 sec)
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Image 2 of 133
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Image 3 of 133
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Image 4 of 133
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Image 5 of 133
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Image 6 of 133
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Image 7 of 133
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Image 8 of 133
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Image 9 of 133
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Image 10 of 133
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Image 11 of 133
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Image 12 of 133
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Image 13 of 133
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Image 14 of 133
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Image 15 of 133
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Image 16 of 133
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Image 17 of 133
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Image 18 of 133
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Image 19 of 133
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Image 20 of 133
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Image 21 of 133
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Image 22 of 133
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Image 23 of 133
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Image 24 of 133
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Image 25 of 133
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Image 26 of 133
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Image 27 of 133
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Image 28 of 133
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Image 29 of 133
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Image 30 of 133
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Image 31 of 133
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Image 32 of 133
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Image 33 of 133
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Image 34 of 133
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Image 35 of 133
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Image 36 of 133
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Image 37 of 133
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Image 38 of 133
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Image 39 of 133
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Image 40 of 133
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Mojmír Sedláček, 04.05. 2013
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 41 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 42 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 43 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 44 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 45 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 46 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 47 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 48 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 49 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 50 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 51 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 52 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 53 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 54 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 55 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 56 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 57 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 58 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 59 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 60 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 61 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 62 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 63 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 64 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 65 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 66 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 67 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 68 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 69 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 70 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 71 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 72 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 73 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 74 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 75 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 76 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 77 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
zoo_tirane0077
Image 78 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 79 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 80 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
zoo_tirane0080
Image 81 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 82 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 83 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 84 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 85 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 86 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 87 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 88 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 89 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 90 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 91 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 92 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 93 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 94 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 95 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
zoo_tirane0095
Image 96 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 97 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 98 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
zoo_tirane0098
Image 99 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 100 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 101 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 102 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 103 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 104 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 105 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 106 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 107 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
zoo_tirane0107
Image 108 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 109 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 110 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 111 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
zoo_tirane0111
Image 112 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 113 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
zoo_tirane0113
Image 114 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 115 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 116 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 117 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 118 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 119 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
zoo_tirane0119
Image 120 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 121 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 122 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 123 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 124 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
zoo_tirane0124
Image 125 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 126 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 127 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 128 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 129 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 130 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 131 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 132 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217
Image 133 of 133
Roman Hynek, 18.08. 217
Roman Hynek, 18.08. 217

  Stránka vytvořena 02.01. 2012 Poslední úprava 04.01. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:20. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.