!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Mariehamn

Maarianhamina


Lilla Holmens Fågelhus
Lilla Holmen Lintutalo
Lilla Holmen Bird House
60°05'47"N, 19°56'59"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-AX-XX-0002B
     
 
Lilla Holmen
22100 Mariehman
ÅLAND ISLANDS
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
počátkem 30. let 20. stol. Alandský spolek na ochranu ptáků (Ålands Fågelskyddsförening) vytvořil v dnešním městském parku na ostrůvku Lilla Holmen cosi jako ptačí rezervaci - vybudoval ptačí rybníky a voliéry a výběhy domácí drůbeže, bažantů, místních pěvců, andulek a dravců. Voliéry později zanikly (asi 1938, nebo ve 40. letech), ale rybníky slouží dodnes a jsou plné divokých vodních ptáků. Okolo 1985 byl na břehu jednoho z nich postaven nový malý ptačí dům (papoušci, exotičtí pěvci, želvy) a o několik let později (asi 1993) i 5 venkovních voliér (pávi, slepice, králíci, želvy). Někteří ptáci (drůbež, pávi) se pohybují volně po celém ostrůvku.

the Alands Birds Protection Association (Ålands Fågelskyddsförening) created some sort of bird reserve in the today's public park on islet of Lilla Holmen in the early 1930s - built bird ponds and also aviaries and enclosures for domestic poultry, pheasants, local songbirds, budgies and birds of prey. The aviaries later ceased to exist (may be 1938 or in the 1940s), but the ponds serve up to today and are full of wild water birds. New small bird house (parrots, exotic songbirds, turtles) was built on the shore of one of the pond around in 1985, and a few years later (probably 1993) 5 outdoor aviaries (peacocks, hens, rabbits, turtles). Some birds (poultry, peacocks) roam free around all the islet.

mnoho divokých ptáků na ostrůvku Lilla Holmen, pláž, dětské hřiště, sportovní a relaxační aktivity
many wild birds on the islet of Lilla Holmen, beach, children's playground, sport and relax activities

X

počátek 30. let 20. stol. - první ptačí park; asi 1938 (nebo 40. léta) - zánik ptačích voliér a výběhů; ~1985 - nový ptačí dům; ~1993 - nové venkovní voliéry
the early 1930s - first bird park; may be 1938 (or the 1940s) - extinction of the birds aviaries and enclosures; ~1985 - new bird house; ~1993 - new outdoor aviaries

původní ptačí pak - Alandský spolek na ochranu ptáků (Ålands fågelskyddsförening), současný ptačí dům zřejmě městský
original bird park - Aland Bird Protection Association (Ålands fågelskyddsförening), current bird house is probably municipal

~0,05 ha - jen dům a voliéry, ale někteří ptáci (drůbež pávi) chodí volně po celém ostrově
~0.05 ha - the house and aviaries only, but some birds (poultry and peacocks) roams free around all the islet

N/A

1) Föreningens fågeldamm jämte hus och hägnader för sim- och landfåglar
2) Stručně o ptačím domě

0 0 0 ~14+ / ?
(2018)
2 / ? ~10+ / ? 2 / ?
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 26. - 27.07. 2018 (Video: 04 min 50 sec)
Image 1 of 82
Roman Hynek, 26. - 27.07. 2018 (Video: 04 min 50 sec)
Roman Hynek, 26. - 27.07. 2018 (Video: 04 min 50 sec)
Roman Hynek, 26.07. 2018
Image 2 of 82
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Image 3 of 82
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Image 4 of 82
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Image 5 of 82
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Image 6 of 82
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Image 7 of 82
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Image 8 of 82
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Image 9 of 82
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Image 10 of 82
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Image 11 of 82
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Image 12 of 82
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Image 13 of 82
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Image 14 of 82
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Image 15 of 82
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Image 16 of 82
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Image 17 of 82
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Image 18 of 82
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Image 19 of 82
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Image 20 of 82
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Image 21 of 82
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Image 22 of 82
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Image 23 of 82
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Image 24 of 82
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Image 25 of 82
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Image 26 of 82
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Image 27 of 82
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Image 28 of 82
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Image 29 of 82
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Image 30 of 82
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Image 31 of 82
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Image 32 of 82
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Image 33 of 82
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Image 34 of 82
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Image 35 of 82
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Image 36 of 82
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Image 37 of 82
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Image 38 of 82
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Image 39 of 82
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Image 40 of 82
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Image 41 of 82
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Image 42 of 82
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Image 43 of 82
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Image 44 of 82
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Image 45 of 82
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Image 46 of 82
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Image 47 of 82
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Image 48 of 82
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 26.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Image 49 of 82
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Image 50 of 82
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Image 51 of 82
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Image 52 of 82
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Image 53 of 82
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Image 54 of 82
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Image 55 of 82
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Image 56 of 82
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Image 57 of 82
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Image 58 of 82
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Image 59 of 82
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Image 60 of 82
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Image 61 of 82
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Image 62 of 82
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Image 63 of 82
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Image 64 of 82
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Image 65 of 82
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Image 66 of 82
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Image 67 of 82
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Image 68 of 82
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Image 69 of 82
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Image 70 of 82
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Image 71 of 82
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Image 72 of 82
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Image 73 of 82
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Image 74 of 82
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Image 75 of 82
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Image 76 of 82
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Image 77 of 82
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Image 78 of 82
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Image 79 of 82
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Image 80 of 82
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Image 81 of 82
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018
Image 82 of 82
Roman Hynek, 27.07. 2018
Roman Hynek, 27.07. 2018

  Stránka vytvořena 02.01. 2012 Poslední úprava 10.09. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.