!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Banja Luka

Бања Лука ; Бања Лука ; Banjaluka   Orbászvár


† Zoološki vrt "Trapisti" Banja Luka
Зоолошки врт "Траписти" Бања Лука ; Banjalučki zoološki vrt ; Бањалучки зоолошки врт
Banja Luka Zoological Garden "Trapisti"
44°47'57"N, 17°13'44"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-BA-XX-0003A†
     
 
V. Pelagića 58
Banja Luka - Trapisti
78000 Banja Luka
BOSNIA AND HERZEGOVINA
 
 
na stránkách parků města • on the site of the city parks: www.park.netai.net/...
 
soukromá zoo, která ležela na severním okraji Banja Luky - medvědi, vlci, lišky, jezevci, kuny, fretky, makaci, lamy, jeleni, daňci, kozy, skotský náhorní skot, osli, veverky, morčata, pštrosi, dravci, papoušci, vodní ptáci, pávi, leguáni, želvy... Zoo existovala jen 4 roky, otevřena byla v roce 2008 a zavřena 2012 (z finančních důvodů).

private zoo, which lied on the northern outskirt of Banja Luka - bears, wolves, foxes, badgers, martens, ferrets, macaques, llamas, red and fallow deer, goats, highland cattle, donkeys, squirrels, guinea pigs, ostriches, raptors, parrots, waterfowl, peacock, iguanas, tortoises... The zoo existed 4 years only, it was opened in 2008 and closed in 2012 (for financial reasons)

2006 - počátek stavby ; 2008 - otevření
2006 - beginning of creation; 2008 - opening

2012 (červen nebo červenec)
2012 (June or July)

soukromá (Zoran Suvajac)
private (Zoran Suvajac)

4,3 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A cca 60 / ?
(2010)
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 05.02. 2012 Poslední úprava 03.09. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.