!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Ilidža

Илиџа   İlidža ; Ilıca  Ilidža; Ilidzha

historicky • historically: Ilıca


† Zoološki vrt Ilidža
Зоолошки врт Илиџа
Ilidža Zoological Garden
předešlé názvy  •  former names
(ENG) Ilidža Menagerie
(BOS + SRP) Зверињак Илиџа • Zvijerinjak Ilidža
43°48'56"N, 18°18'14"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-BA-XX-0002A†
     
 
Ilidža
BOSNIA AND HERZEGOVINA
 
- - -

nejstarší zoo Bosny a Hercegoviny vznikla někdy na počátku 20. století (během Rakousko-Uherské éry - zřejmě mezi 1908 a 1918). Později byla zrušena, respektive přemístěna do Sarajeva (viz. Zoo Sarajevo). Dnes moc informací o této zoo neexistuje. Byli zde medvědi, jeleni, divoké kozy a kozorožci a jistě i další zvířata.

the oldest zoo of Bosnia nad Heruegovina was created some time at early of 20th century (during the Austro-Hungarian era - probably between 1908 and 1918). Later was abolished, respectively moved to Sarajevo (see Sarajevo Zoo). Today there are not so many information about this zoo. There were: bears, deer, wild goats, ibexes and certainly also other animals.

počátek 20. stol. - během Rakousko-Uherské éry (zřejmě mezi 1908 a 19018)
early 20th century - during the Austro-Hungarian era (probably between 1908 and 1918)

zřejmě 70. léta (tj. období, které mnoho zdrojů označuje za vznik Sarajevské Zoo; v roce 1960 byla Zoo Ilidža ještě na seznamu zoo v International Zoo Yearbook)
probably 70s (i.e. time, which many sources mention as a foundation of Sarajevo Zoo; in 1960 the Ilidža Zoo was still in the list of zoos in the International Zoo Yearbook)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 05.02. 2012 Poslední úprava 05.02. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.