!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Tuzla

Тузла

historicky • historically: Salines ; Σαληνέζ [Salinéz] ; Soli ; Só


† Zoološki vrt Tuzla
Зоолошки врт Тузла
Tuzla Zoological Garden
44°32'19"N, 18°41'15"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-BA-XX-0006A†
     
 
Slana Banja
Tuzla
BOSNIA AND HERZEGOVINA
 
- - -

druhá nejstarší zoo Bosny a Hercegoviny vznikla v 50. letech, přežila i Bosenskou válku, avšak v roce 2008 byla zrušena. Na jejím místě má vyrůst zábavní park. Podle jedné verze by součástí nového zábavního parku mohla být i minizoo, podle druhé verze by mohla nová zoo vzniknout na jižním okraji města v místě zvaném Ilinčica. Místní obyvatelé však nevěří ani jedné této verzi a s oblíbenou zoo se rozloučili navždy.
Opice, lvi, medvědi, jezevci, daňci, jeleni, srnci, lamy, koně, ovce, kozy, bizoni, králíci, pštrosi, papoušci, vodní ptáci a jistě i další druhy

second oldest zoo of Bosnia and Herzegovina was established in the 50s, survived also the Bosnian war, however was closed in 2008. An amusement park should to grow in its place. According to one version a mini-zoo could be part of a new amusement park, according to the second version a new zoo could be created in the southern outskirts of the city in a place called Ilinčica. However local residents do not believe nor one version and said good bay to their favourite zoo forever.
Monkeys, lions, bears, badgers, red, fallow and roe deer, llamas, horses, sheep, goats, bisons, rabbits, ostriches, parrots, waterfowl and certainly also other species

50. léta
50s

24. října 2008
24th October 2008

městská
municipal

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A cca 50 / ?
(2008)
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 18.02. 2012 Poslední úprava 18.02. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:20. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.