!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Banja Luka

Бања Лука ; Бања Лука ; Banjaluka   Orbászvár


Javni akvarijum Banja Luka
Јавни акваријум Бања Лука • Javni akvarijum u sklopu Prirodno-matematičkog fakulteta • Јавни акваријум у склопу Природно-математичког факултета
Banja Luka Public Aquarium • Public Aquarium in the Natural Sciences and Mathematics Faculty
44°46'45"N, 17°11'55"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-BA-XX-0004B
     
 
Dr. Mladena Stojanovića 2
78000 Banja Luka
BOSNIA AND HERZEGOVINA
 
Fakulty:
:+387 51319142
 
Fakulty:
:+387 51319142
 
Fakulty:
sekretarica☼pmfbl.org
 
N/A  
 
naprosto neznámé (i pro místní) malé veřejné akvárium na Přírodovědné a Matematické fakultě v Banja Luce. 30 menších nádrží (120 - 160 litrů) + 10 větších (500 - 600 litrů) a několik terárií. Okolo 60 druhů tropických ryb, 12 druhů kontinentálních ryb (především z místní řeky Vrbas) a několik plazů (želvy, krajty, leguáni)

absolutely unknown (also for local) small public aquarium in the Natural Sciences and Mathematical Faculty in Banja Luka. 30 smaller tanks (120 -160 litres) + 10 larger (500 - 600 litres) and several terrariums. About 60 species of tropical fish, 12 species of continental fish (mainly from the local river Vrbas) and several reptiles (turtles, pythons, iguanas)

N/A

N/A

2005 (?)

Přírodovědná a matematická fakulta Univerzity Banja Luka
Natural Sciences and Mathematical Faculty of Banja Luka University

N/A

N/A

N/A

N/A cca 72 / ? N/A cca 82 / ?
(2011)
cca 10 / ? N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 05.02. 2012 Poslední úprava 05.02. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:20. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.