!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Istočno Sarajevo

Источно Сарајево   Источно Сараево [Istochno Saraevo]   East Sarajevo Východní Sarajevo

do Bosenské války součást Sarajeva  • part of Sarajevo to the Bosnian War
-> 2004 Српско Сарајево, Srbsko Sarajevo


Mini zoološki vrt Kula
Мини зоолошки врт Кула
Mini Zoological garden Kula
43°48'57"N, 18°20'57"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-BA-XX-0005B
     
 
Meše Selimovića bb.
Istočno Sarajevo
BOSNIA AND HERZEGOVINA
 
Pansion Kula:
+387 57310170
+387 57316592
+387 57316594
 
Pansion Kula:
+387 57316592
 
Pansion Kula:
pansionkula☼yahoo.com
 
Pansion Kula: www.pansionkula.com  
 
mini zoo Penzionu Kula leží nedaleko Sarajevského mezinárodního letiště - v novém městě Východní Sarajevo (část Sarajeva ležící na území Republiky Srbské). Nosáli, jeleni, kozy, králíci, slepice, pávi, holubi atd.

mini-zoo of Pension Kula lies near the Sarajevo International Airport - in the new city of East Sarajevo (part of Sarajevo lying in the territory of Republika Srpska). Coatis, deer, goats, rabbits, peacocks, pigeons etc.

dětské hřiště, ubytování
children's playground, accommodation

restaurace
restaurant

N/A

soukromé (?)
private (?)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 05.02. 2012 Poslední úprava 05.02. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.