!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Omarska

Омарска


Mini zoološki vrt Evropa
Мини зоолошки врт Европа
Mini Zoological garden Evropa
44°55'03"N, 16°54'54"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-BA-XX-0008B
     
 
Restoran Evropa
Kozarska bb
79203 Omarska
Republika Srpska
BOSNIA AND HERZEGOVINA
 
Restoran Evropa:
+387 52333123
+387 65515041
 
N/A
 
Restoran Evropa:
kontakt☼restoran-evropa.com
 
Restoran Evropa: www.restoran-evropa.com
 
minizoo Restaurace Evropa. Srnci, králíci, dravci, pávi, bažanti, slepice, kachny, holubi atd.

mini-zoo of Evropa Restaurant. Roe deer, rabbits, raptors, peacocks, pheasants, hens, ducks, pigeons etc.

N/A

restaurace
restaurant

1981 (Restoran Evropa)


Restoran Evropa

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 16.03. 2012 Poslední úprava 16.03. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.