!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Sarajevo

Сарајево  Сараево [Saraevo] Szarajevó  Sarybosna

historicky • historically: Vrhbosna ; Bosna-Saraj ; Sarajbosna ; Saraj-ovasi


Zoološki vrt "Pionirska dolina" Sarajevo
Зоолошки врт "Пионирска долина" Сарајево
Sarajevo Zoological Garden "Pionirska dolina" (Pioneer Valley)
43°52'40"N, 18°24'43"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-BA-XX-0001A
     
 
„Park“ d.o.o.
Patriotske lige 58
71 000 Sarajevo
BOSNIA AND HERZEGOVINA
 
+387 33560567
+387 33560560
 
+387 33560561
 
zoosarajevo☼park.ba
info☼park.ba
 
www.park.ba/...
na stránkách města • on the site of the city: www.visitsarajevo.ba/...
 
 
předchůdcem Zoo "Pionirska dolina" byla  zoo ve městě Ilidža (nedaleko Sarajeva - viz. Zoo Ilidža), která byla v 70. letech zrušena resp. přemístěna do Sarajeva. Během Bosenské války (1992 - 95) byla velká část zahrady zničena - žádná zvířata nepřežila válku. Po válce byla zoo odminována a opravena. Zatím je zde poměrně málo zvířat (téměř výhradně dary ostatních zoo celé Evropy), ale i přesto se zoo těší velké popularitě (roční návštěvnost okolo 400.000), je čistá, upravená a i podle mezinárodních ohlasů pěkná. Absolutně nic nenaznačuje, že zde před nedávnem probíhala válka, která zoo skoro kompletně zničila (přímo zoologickou zahradou procházela frontová linie). Medvědi, lišky, nosáli, mývali, jeleni, daňci, axisi, antilopy, zebry, lamy, osli, poníci, kozy, ovce, skotský náhorní skot, opice, klokani, dikobrazi, králíci, činčily, pávi, vodní ptáci, bažanti, slepice, nové terárium (krajty, leguáni, kajmani, želvy...) atd. (před válkou okolo 150 druhů zvířat - mimo jiné i žirafy, nejpopulárnější expozicí bylo myší městečko).

predecessor of the Zoo "Pionirska Valley" was a zoo in Ilidža (near Sarajevo - see Ilidža Zoo), which was closed, respectively moved to Sarajevo. During the Bosnian War (1992-1995) a big part of the garden was destroyed - no animal survived the war. After the war, the zoo was cleared of mines and rebuild. So far there are relatively few animals (almost exclusively by donations of other zoos across Europe), nevertheless the zoo is very popular (annual attendance of about 400,000), is clean, neat and nice - also according to to international responses. Absolutely nothing indicates that a war was recently conducted there - war that almost completely destroyed the zoo (the frontline passed just the zoological garden). Bears, foxes, coatis, raccoons, red and fallow deer, axises, antelopes, zebras, llamas, donkeys, ponies, goats, sheep, highland cattle, monkeys, kangaroos, porcupines, rabbits, chinchillas, peacocks, waterfowl, pheasants, chickens, new terrarium (pythons, iguanas, caimans, turtles...), etc. (before the war around 150 species of animals - among others including giraffes, the most popular exhibition was the mice city).

dětské hřiště a zábavní a rekreační park
children's playground and amusement and recreational park

N/A

1951 (podle jiného zdroje 70. léta; původní zoo v Ilidže byla založena na počátku 20. století)
1951 (70s according to another source; original zoo in Ilidža was founded in the beginning of 20th century)
1992 1999

KJKP Park d.o.o. (společnost s ručením omezeným)
KJKP Park d.o.o. (Limited Liability company)

8,5 ha

(kandidát • candidate)

N/A

0 0 0 38 / ?
(2012)
5 / ? 11 / ? 22 / ?
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Brian King, 26.04. 2010
Image 1 of 29
Brian King, 26.04. 2010
Brian King, 26.04. 2010
Brian King, 26.04. 2010
Image 2 of 29
Brian King, 26.04. 2010
Brian King, 26.04. 2010
Brian King, 26.04. 2010
Image 3 of 29
Brian King, 26.04. 2010
Brian King, 26.04. 2010
Brian King, 26.04. 2010
Image 4 of 29
Brian King, 26.04. 2010
Brian King, 26.04. 2010
Brian King, 26.04. 2010
Image 5 of 29
Brian King, 26.04. 2010
Brian King, 26.04. 2010
Brian King, 26.04. 2010
Image 6 of 29
Brian King, 26.04. 2010
Brian King, 26.04. 2010
Brian King, 26.04. 2010
Image 7 of 29
Brian King, 26.04. 2010
Brian King, 26.04. 2010
Brian King, 26.04. 2010
Image 8 of 29
Brian King, 26.04. 2010
Brian King, 26.04. 2010
Brian King, 26.04. 2010
Image 9 of 29
Brian King, 26.04. 2010
Brian King, 26.04. 2010
Brian King, 26.04. 2010
Image 10 of 29
Brian King, 26.04. 2010
Brian King, 26.04. 2010
Brian King, 26.04. 2010
Image 11 of 29
Brian King, 26.04. 2010
Brian King, 26.04. 2010
Brian King, 26.04. 2010
Image 12 of 29
Brian King, 26.04. 2010
Brian King, 26.04. 2010
Brian King, 26.04. 2010
Image 13 of 29
Brian King, 26.04. 2010
Brian King, 26.04. 2010
Rob Miller, 03.07. 2010
Image 14 of 29
Rob Miller, 03.07. 2010
Rob Miller, 03.07. 2010
Rob Miller, 03.07. 2010
Image 15 of 29
Rob Miller, 03.07. 2010
Rob Miller, 03.07. 2010
Rob Miller, 03.07. 2010
Image 16 of 29
Rob Miller, 03.07. 2010
Rob Miller, 03.07. 2010
Rob Miller, 03.07. 2010
Image 17 of 29
Rob Miller, 03.07. 2010
Rob Miller, 03.07. 2010
Rob Miller, 03.07. 2010
Image 18 of 29
Rob Miller, 03.07. 2010
Rob Miller, 03.07. 2010
Rob Miller, 03.07. 2010
Image 19 of 29
Rob Miller, 03.07. 2010
Rob Miller, 03.07. 2010
Rob Miller, 03.07. 2010
Image 20 of 29
Rob Miller, 03.07. 2010
Rob Miller, 03.07. 2010
Rob Miller, 03.07. 2010
Image 21 of 29
Rob Miller, 03.07. 2010
Rob Miller, 03.07. 2010
Rob Miller, 03.07. 2010
Image 22 of 29
Rob Miller, 03.07. 2010
Rob Miller, 03.07. 2010
Rob Miller, 03.07. 2010
Image 23 of 29
Rob Miller, 03.07. 2010
Rob Miller, 03.07. 2010
Rob Miller, 03.07. 2010
Image 24 of 29
Rob Miller, 03.07. 2010
Rob Miller, 03.07. 2010
Rob Miller, 03.07. 2010
Image 25 of 29
Rob Miller, 03.07. 2010
Rob Miller, 03.07. 2010
Rob Miller, 03.07. 2010
Image 26 of 29
Rob Miller, 03.07. 2010
Rob Miller, 03.07. 2010
Rob Miller, 03.07. 2010
Image 27 of 29
Rob Miller, 03.07. 2010
Rob Miller, 03.07. 2010
Rob Miller, 03.07. 2010
Image 28 of 29
Rob Miller, 03.07. 2010
Rob Miller, 03.07. 2010
Rob Miller, 03.07. 2010
Image 29 of 29
Rob Miller, 03.07. 2010
Rob Miller, 03.07. 2010

  Stránka vytvořena 05.02. 2012 Poslední úprava 05.02. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.