!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Suho Polje

Сухо Поље

některé zdroje uvádí • some sources mention Striježevica ; Doboj


Mini zoološki vrt Preslica
Мини зоолошки врт Преслица
Mini Zoological garden Preslica
44°41'29"N, 18°08'15"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-BA-XX-0007B
     
 
SRC Preslica
Kneza Lazara bb
74000 Doboj
Republika Srpska
BOSNIA AND HERZEGOVINA
 
SRC Preslica:
+387 53236611
 
SRC Preslica:
+387 53236611
 
N/A
 
SRC Preslica: www.srcpreslica.com momentálně nefunkční • not working at the moment
 
minizoo Sportovně-rekreačního centra Preslica (Sportsko-rekreacioni centar Preslica), které se nachází vesnicemi Suho Polje a Striježevica. Jeleni, srnci, divočáci, koně, osli, poníci, kozy, králíci, pávi, bažanti, slepice, kachny, hadi, želvy, krokodýli atd.

mini-zoo of Sport-recreational centre Preslica (Sportsko-rekreacioni centar Preslica), which is located between Suho Polje and Striježevica villages. Red and roe deer, wild boars, horses, donkeys, ponies, goats, rabbits, peacocks, pheasants, chickens, ducks, snakes, turtles, crocodiles etc.

množství aktivit - etno dům, koupání, turistika, naučná stezka, různé sporty, paintball,
numbers of activities - ethno house, swimming, forst trail, trekking, various sports, paintball

místa na barbecue
BBQ places

asi 2006 nebo 2007
probably 2006 or 2007

Sportovně-rekreační centrum Preslica (Sportsko-rekreacioni centar Preslica)
Sport-recreational centre Preslica (Sportsko-rekreacioni centar Preslica)

30 ha (SRC Preslica)

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 16.03. 2012 Poslední úprava 16.03. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.