!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Gorno Sahrane

Горно Сахране [Gorno Sahrane]  Gorno Sachrane


† Gorno Sahrane Zoo
Зоопарк Горно Сахране [Zoopark Gorno Sahrane]
42°38'55"N, 25°12'55"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-BG-XX-0029A†
     
 
s. Gorno Sahrane
obshtina Pavel Bany
obl. Stara Zagora, 16924
BULGARIA
 
- - -

soukromá zoo, která byla v centru obce Gorno Sachrane u restaurace "Pri Bate Mitko" - jaguáři, lamy, jeleni, srnci, mufloni, pštrosi, dravci, množství papoušků, pelikáni, mnoho druhů vodních ptáků a bažantů, perličky, okrasné slepice, krokodýli, želvy, hadi... Zoo patřila kontroverznímu místnímu zbohatlíkovi Dimitaru Christovi (též Dimitar Malčev), známému pod jménem Mitko Malkia. Většina zvířat byla údajně přivezena nelegálně nebo neměla jasný původ. Mitko Malkia byl prý členem Bulharské "mafie" a v roce 2004 byl zastřelen v Sofii. Krátce poté jeho komplicové vydrancovali téměř veškerý jeho majetek - včetně zoo.

private zoo, which was in the center of Gorno Sachrane village at the restaurant "Pri Bate Mitko" - jaguars, llamas, red and roe deer, mouflons, ostriches, raptors, large number of parrots, pelicans, many species of water birds and pheasants, guinea fowl, ornamental chickens, crocodiles , turtles, snakes... The zoo belonged to the controversial local parvenu Dimitar Hristov (also Dimitar Malchev), known under the name Mitko Malkia. Most of the animals were allegedly brought illegally or had unclear origin. Mitko Malkia was reportedly member of the Bulgarian "mafia" and was shot dead in Sofia in 2004. Shortly after that, his accomplices plundered almost all his assets - including the zoo.

2000

první polovina 2004
first half 2004

soukromá (Dimitar Christov nebo Malčev známý jako Mitko Malkia)
private (Dimitar Hristov or Malchev, known as Mitko Malkia)

~ 40 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 07.05. 2013 Poslední úprava 07.05. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.