!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kubrat

Кубрат [Kubrat]  Balbunar

historicky • historically: Balbunar (Балбунар)


† Kubrat Zoo
Зоопарк (Зоокът) Кубрат [Zoopark (Zookat) Kubrat]
43°47'42"N, 26°29'42"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-BG-XX-0038A†
     
 
ul. Boris I.
Kubrat
BULGARIA
 
- - -

Zoo v Kubratu vznikla za socialismu a zavřena byla zřejmě po roce 2007, protože nesplňovala podmínku chovu po vstupu Bulharska do EU. K dispozici nejsou téměř žádné informace.

the Zooo in Kubrat was created during the Socialism and closed after 2007, because it did not meet the conditions for breeding after the accession of Bulgaria to the EU. Almost no information is available.

N/A

zřejmě po roce 2007
probably after 2007

městská
municipal

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 08.05. 2013 Poslední úprava 08.05. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.