!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Plovdiv

Пловдив [Plovdiv]  Φιλιππούπολη [Filippoúpoli]  Filibe  

historicky a dříve • historically and formerly: Eumolpias, Evmolpia (Евмолпия); Kendrisos (Кендрисос); Philippoupolis, Philippopolis (Φιλιππούπολις, Филипополис); Pulpudeva (Пулпудева); Trimontium, Trimoncium (Тримонциум); Ulpia (Улпия); Flavia (Флавия); Yulia (Юлия); Paldin (Пълдин); Plapdiv (Плъпдив); Ploudin (Плоудин); Filibe (Филибе); Plovdiiv (Пловдївь)


† Plovdiv Terrarium
Терариум Пловдив [Terarium Plovdiv]
42°08'42"N, 24°46'52"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-BG-XX-0020A†
     
 
Galeria Plovdiv
ul. Dr. Georgi Stranski 3
Plovdiv
BULGARIA
 
- - -  
 
nové terárium, které bylo původně na ulici Petko D. Petkov, asi půl roku po otevření bylo přemístěno na bulvár Christo Botev a v roce 2012 na nové místo - 3. patro obchodního centra Galeria Plovdiv. Později bylo terárium zrušeno - zřejmě v souvislosti s dalším stěhováním (2017), protože v novém místě j již jen teraristická prodejna.
Více než 100 druhů zvířat - množství plazů, především hadů (největší kolekce kober a jedovatých hadů obecně v Bulharsku), ale i ještěrky, želvy, krokodýli, žáby, korýši, pavouci, hlodavci...

new terrarium, which was originally in Petko D. Petkov street, about half year after the opening was relocated to Hristo Botev bulvar and in 2012 to new location - 3rd floor of the shopping center Galeria Plovdiv. Later, the terrarium was closed - apparently in connection with the next moving (2017), because in a new location there is only a terrarist shop.
More than 100 species of animals - the number of reptiles, especially snakes (the largest collection of cobras and poisonous snakes in general in Bulgaria), but also lizards, turtles, crocodiles, frogs, crustaceans, spiders, rodents...

16. říjen 2010 - otevření terária na ulici Petko D. Petkov č. 27; počátek 2011 (asi březen) - zavření terária; polovina 2011 (asi červenec) - znovuotevření na bulváru Christo Botev č. 49; zřejmě 1. polovina 2012 - zavření terária; 1. června 2012 - otevření terária na ulici Dr. Georgi Stranski

16th October 2010 - opening of the Terrarium in Petko D. Petkov st. no. 27; early 2011 (probably March) - closing of the Terrarium; mid 2011 (probably July) - reopening of the Terrarium in Hristo Botev bulvar no. 49, probably 1st half of 2012 - closing of the Terarium; 1st June 2012 - opening of the Terrarium in street of Dr. Goergi Stranski

zřejmě 2017
perhaps 2017

soukromé
private

230 m2

N/A

N/A

N/A N/A N/A 100+ / ?
(2013)
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 06.05. 2013 Poslední úprava 20.01. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.