!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Sofia

София [Sofia]  Sofie Sofie

ve starověku a středověku • in Ancient history and Middle Ages: Serdonpolis / Σερδών πόλις ; Serdica / Σερδική / Сердика ; Sredets / Срѣдецъ, Triadica / Триадица / Τριάδιτζα


† Terrarium of National Museum of Natural History
Терариум на Националния природонаучен музей [Terarium na Natsionalnia prirodonauchen muzey]
42°41'44"N, 23°19'42"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-BG-XX-0028B†
     
 
bul. Tsar Osvoboditel 1
Sofia 1000
BULGARIA
 
Museum: +359 29874195
 
Museum: +359 29882894
 
Museum: contact☼nmnhs.com
 
Muzeum • The Museum: www.nmnhs.com  
 
malé terárium Národního přírodovědného muzea, přesněji řečeno několik terárií podél schodišť do vyšších pater. Zrušeno bylo asi někdy okolo 2013.
Nejen fauna Balkánu, ale i exotické druhy - kajman, zmije růžkatá, zmije obecná, užovka červená, krajta mřížkovaná, anakonda, chřestýš, korálovka, gekon obrovský, agama vodní, želva nádherná, žebrovník a další

small terrarium of National Museum of Natural History, or more precise said, several terrariums along the stairs to the upper floors. It was closed probably sometime around 2013.
Not only fauna of Balkans, but also exotic species - caiman, horned viper, adder, red corn snake, reticulated python, anaconda, rattlesnake, kingsnake, tokay gecko, water dragon, yellow-bellied turtle, ribbed newt and others

1889 - muzeum (terárium mnohem později - rozhodně ne dříve než v 70. nebo 80. letech 20. stol., spíše ještě později)
1889 - the museum (the terrarium much later - certainly not before the 1970s or 1980s, rather more later)

N/A (možná někdy okolo 2013, Muzeum stále existuje)
N/A (may be sometime around 2013, the Museum still exists)

národní
national

N/A


N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 07.05. 2013 Poslední úprava 20.01. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.