!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Burgas

Бургас [Burgas]  Burgaz   Μπουργκάς [Bournkás]

historicky • historicaly: Pirgos, Pyrgos (Πύργος, Пиргос) ; Ahelo Burgas (Ахело Бургас)
Meden Rudnik (Меден Рудник) byl do 1975 samostatným městem • Meden Rudnik (Меден Рудник) was the independent city up to 1975


Burgas Oceanarium and Dolphinarium
Океанариум и делфинариум Бургас [Okeanarium i delfinarium Burgas]
42°30'38"N, 27°28'51"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
- - -  
     
 
Park Ezeroto
Burgas
BULGARIA
 
 
- - -

velkolepý projekt Mořského komplexu jehož součástí má být i delfinárium, gigantické akvárium (oceanárium), mořské muzeum, akvapark atd. Mořský komplex by měl být postavem Ruskou firmou (Mostovik Omsk), ale zatím je v projekční fázi.

Magnificent project of Marine complex which should include also the dolphinarium, a gigantic aquarium (oceanarium), marine museum, aquapark etc. The Marine complex should be built by Russian companies (Mostovik Omsk), but it is at the design stage in this time.

N/A

N/A

městská
municipal

12 ha

N/A

N/A            
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.

vizualizace plánovaného Oceanária a Delfinária Burgas • visualisations of the planned Burgas Oceanarium and Dolphinarium
vizualizace • visualisation
Image 1 of 4
vizualizace • visualisation
vizualizace • visualisation
vizualizace • visualisation
Image 2 of 4
vizualizace • visualisation
vizualizace • visualisation
vizualizace • visualisation
Image 3 of 4
vizualizace • visualisation
vizualizace • visualisation
vizualizace • visualisation
Image 4 of 4
vizualizace • visualisation
vizualizace • visualisation

  Stránka vytvořena 08.05. 2013 Poslední úprava 08.05. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.