!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Belitsa

Белица [Belitsa]  Belica


Belitsa Dancing Bear Park
Парк за танцуващи мечки Белица [Park za tantsuvashti mechki Belitsa]
Tanzbärenpark Belitsa
42°01'52"N, 23°34'39"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-BG-XX-0026B
     
 
Andrianov chark
Belitsa, 2780
Obl. Blagoevgrad
BULGARIA
 
+359 884756006
+359 887875264
 
N/A
 
dimitar.ivanov☼vier-pfoten.org
yavor.gechev☼vier-pfoten.org
 
www.park.belitsa.com
www.vier-pfoten.bg/... ; www.vier-pfoten.org/... , www.vier-pfoten.eu/... , www.four-paws.org.uk/... ; www.vier-pfoten.de/... ; www.vier-pfoten.at/... ; www.vier-voeters.nl/... ; www.vier-pfoten.ro/...
www.baeren-projekte.org/...
 
Park tancujících medvědů leží v jižní Rile na místě Andrianov čark asi 12 km nad obcí Belica. Park vznikl z iniciativy organizace Vier Pfoten, nadace Brigitte Bardot a obce Belica pro zabavené "tancující medvědy". V Bulharsku byli běžní potulní cikánští medvědáři, kteří chodili městy s housličkami a medvědem na řetězu. Hráli na housle a medvědi tancovali, za což vybírali almužnu. Po vstupu Bulharska do EU byla tato tradice zakázána kvůli týrání zvířat. A právě pro tyto medvědy byl založen park v Belici (bylo to 25 registrovaných tančících medvědů + 3 medvědi ze Srbska). Později ovšem přibyli i medvědi z některých nevyhovujících zoo. Park má dvě části spojené mostem - 7 výběhů různých velikostí, infocentrum atd.

Dancing Bears Park lies in the south of Rile mountain on the place of Andrianov chark about 12 km above the village of Belica. The park was created on the initiative of the organization Vier Pfoten, Brigitte Bardot Foundation and Belica municipality for confiscated "dancing bears". In Bulgaria there were common wandering gypsy bear-keepers, who walked through cities with violins and bear on a chain. They played the violin and bears danced, for which they took alms. After the accession of Bulgaria to the EU, this tradition was banned due to animal cruelty. The park in Belitsa was founded just for these bears (it was 25 registered dancing bears + 3 bears from Serbia). However later, also bears from some unsatisfactory zoos were added.
The park has two parts connected by a bridge - 7 enclosures of different sizes, infocentre etc.

prohlídky s průvodcem
guided tours

restaurace
restaurant

17. listopadu 2000
17th November 2000

Vier Pfoten, Nadace Brigitte Bardot a město Belica
Vier Pfoten, Brigitte Bardot Foundation, Belitsa municipality

12 ha

N/A

1) За Парк за танцуващи мечки

N/A N/A N/A 1 / 22
(~ 2012)
N/A N/A 1 / 22
 
~2011
           
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 06.05. 2013 Poslední úprava 06.05. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.