!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Blagoevgrad

Благоевград [Blagoevgrad]  Yukarı Cuma   Μπλαγκόεβγκραντ [Blankóevnkrant]  Blagoevgrad , Blagojevgrad

historicky • historicaly: Scaptpara , Skaptopara (Скаптопара ; Σκαπτοπάρα) • Dzhuma Bazari / Cuma Bazari (Джума Базари) ; Dzhuma / Cuma (Джума) ; Orta Dzhuma (Орта Джума) ; Dzhumaya (Джумая), Gorna Dzhumaya / Cuma-ı Bala (Горна Джумая)


Blagoevgrad Zoo
Зоопарк Благоевград [Zoopark Blagoevgrad]
42°00'52"N, 23°06'08"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-BG-XX-0032A
     
 
Park Loven dom
Blagoevgrad, 2700
BULGARIA
 
+359 7384433
+359 888726181
 
N/A
 
zoopark.blg☼gmail.com
 
N/A  
 
Blagoevgradská zoo leží v parku Loven dom, byla otevřena v roce 1959 a prvními zvířaty byl orel a lev. Dnes lvi, levharti, jaguáři, medvědi, vlci, lišky, šakali, nosáli, mývali, kočkodani, paviáni, lamy, jeleni, daňci, mufloni, kozy, poníci, bizoni, watusi, jaci, buvoli, divočáci, prasata, nutrie, drobní hlodavci, pštrosi, papoušci, vodní ptáci, pávi, bažanti, okrasné slepice, želvy, ryby...

Blagoevgrad Zoo is located in the park Loven dom, was opened in 1959 and the first animals were an eagle and a lion. Today lions, leopards, jaguars, bears, wolves, foxes, jackals, coatis, raccoons, green monkeys, baboons, llamas, red and fallow deer, goats, ponies, buffalo, watusi, yaks, buffalos, wild boars, pigs, nutrias, small rodents, ostriches, parrots, waterfowl, peacocks, pheasants, ornamental chickens, turtles, fish...

N/A

N/A

1959

městská
municipal

15 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A ? / ~300
(2012)
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 07.05. 2013 Poslední úprava 07.05. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.