!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Burgas

Бургас [Burgas]  Burgaz   Μπουργκάς [Bournkás]

historicky • historicaly: Pirgos, Pyrgos (Πύργος, Пиргос) ; Ahelo Burgas (Ахело Бургас)


Aquarium - Terrarium of Burgas Archaeological Museum
Аквариум - Терариум на Археологически музей Бургас [Akvarium - terarium na Arheologicheski muzey Burgas]
42°29'37"N, 27°28'31"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-BG-XX-0033B
     
 
bul. Aleko Bogoridi 21
Burgas, 8000
BULGARIA
 
The Museum:
+359 56843541
 
N/A
 
The Museum:
archeo☼burgasmuseums.bg
 
Archeologické muzeum • Archaeological Museum: www.burgasmuseums.bg/...  
 
jednou z nejpopulárnější částí velmi vychvalovaného Archeologického muzea v Burgasu je malé Akvárium - Terárium

one of the most popular parts of the very acclaimed Burgas Archaeological Museum of is small Akvarium - Terrarium

sbírky archeologického muzea, prodej suvenýrů
collection of the Archaeological museum, selling of souvenirs

N/A

1989 - the Museum

krajské
regional

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 08.05. 2013 Poslední úprava 08.05. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.