!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Cherno more

Черно море [Cherno more] 


Burgas Zoo
Зоопарк Бургас [Zoopark Burgas]
předešlé názvy  •  former names
->2016
(BUL) Зоокомплекс "Пауните" [Zookompleks "Paunite"]
(ENG) Zoocomplex "Paunite" (=Peacocks)
42°36'10"N, 27°29'42"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-BG-XX-0043A
     
 
Cherno more
Burgas
BULGARIA
 
+359 887234466
 
N/A
 
paunite☼abv.bg
 
 
www.zooburgas.com

původně pštrosí a paví farma (přístupná veřejnosti) s pštrosy, nandu, emu a největší kolekcí pávů v Evropě (aktuálně více než 25 mutací pávů modrých i zelených), od roku 2016 zoo.
Vlci, lišky, nosáli, mývali, skunci, lamy, alpaky, daňci, srnci, mufloni, paovce, ovce, kozy, prasata, osli, poníci, klokani, dikobrazi, mary, nutrie, pštrosi, emu, nandu, tinamy, jeřábi, papoušci, největší evropská kolekce pávů, bažanti, vodní ptáci, slepice, holubi, koi, kapři...

originally ostrich and peacock farm (public accessible) with ostriches, rheas, emus and the largest peacocks collection in Europe (currently more than 25 mutations of Indian and green peacocks), since 2016, it is a zoo.
Wolves, foxes, coatis, raccoons, skunks, llamas, alpacas, fallow deer, roe deer, mouflons, Barbary sheep, sheep, goats, pigs, donkeys, ponies, wallabies, porcupines, maras, nutrias, ostriches, emus, rheas, tinamas, cranes, parrots, the largest European collection of peacocks, pheasants, waterfowls, chickens, pigeons, koi carps...

jízda na ponících
pony ridding

kavárna
cafe

N/A (farma možná od 2005 nebo dříve, zoo od 2016)
N/A (the farm may be since 2005 or sooner, the zoo since 2016)

soukromé (rodina Dabov)
private (Dabov family)

2,5 ha


N/A

N/A N/A N/A ~50+ / ~460
(2017)
N/A N/A N/A

N/A            
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 20.01. 2019 Poslední úprava 20.01. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.