!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Dimitrovgrad

Димитровград [Dimitrovgrad]


Dimitrovgrad Zoo
Dimitrovgrad Mini-Zoo (Zoo-corner)
Зоопарк (Зоокът) Димитровград [Zoopark (Zookat) Dimitrovgrad]
42°02'56"N, 25°34'45"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-BG-XX-0030A
     
 
park Nikola Vaptsarov
ul. Ilinden
Dimitrovgrad
BULGARIA
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
malá zoo v Parku Nikoly Vapcarova - byla ve velmi špatném stavu, proto musela být zrekonstruována (cca od 2008) - medvědi, fretky, opice, jeleni, daňci, králíci, vodní ptáci, pávi, bažanti...

small zoo in the Park of Nikola Vaptsarov - was in very bad condition, so it had to be reconstructed (since about 2008) - bears, ferrets, monkeys, red deer, fallow deer, rabbits, waterfowl, peacocks, pheasants...

dětské hřiště a botanická zahrada v Parku Vapcarova
children's playground and Botanical Garden in the Park of Vaptsarov

N/A

N/A

městská
municipal

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 07.05. 2013 Poslední úprava 07.05. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.