!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Dobrich

Добрич [Dobrich]  Bazargic  Dobriç  Dobrič

->1882 Hadzhioglu Pazardzhik ; Hacıoğlu Pazarcık (Хаджиоглу Пазарджик); 1913-1916 + 1919-1940 Bazargich ; Bazargic (Базаргич); 1949-1990 Tolbuhin (Толбухин)


Dobrich Zoo
Dobrich Centre for Conservation of Nature and Animals
Зоопарк Добрич [Zoopark Dobrich] •  Център за защита на природата и животните Добрич [Tsentar za zashtita na prirodata i zhivotnite D.]
43°33'34"N, 27°50'37"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-BG-XX-0013A
     
 
ul. Nikola Petkov
Dobrich. 9300
BULGARIA

Swiss postal address:
Pro ZooDobric
Postfach 632
8201 Schaffhausen
SWITZERLAND
 
+359 58602850
Swiss office:
+41 526255859
 
N/A
 
Swiss office:
info☼zoodobric.ch
 
www.zoodobric.ch
na stránkách města • on site of the city: www.dobrich.bg/...
 
 
staro-nová zoo v Dobriči se dnes oficiálně jmenuje Centrum ochrany přírody a zvířat (ale častěji se stále používá název zoo). Zoo byla ve velmi špatném stavu (o její historii informace chybí) a tak byla postavena nová, coby bulharsko švýcarský projekt. Dnes patří mezi nejlepší a nejmodernější v zemi. Více než 100 druhů zvířat - medvědi, mývali, koně Převalského, poníci, jeleni, srnci, mufloni, lamy, kozy, bizoni, zubři, klokani, pštrosi, sovy, papoušci, pelikáni, plameňáci, čápi, vodní ptáci, bažanti, slepice, želvy...

old-new zoo in Dobrich is now officially called Centre for Conservation of Nature and Animals (but the name of zoo is more often used still). The zoo was in verypoor condition (information about its history is missing), and so a new was built, as the Bulgarian-Swiss project. Today it ranks among the best and most modern in the country. More than 100 species of animals - bears, raccoons, Przewalski horses, ponies, red and roe deer, mouflons, llamas, goats, bison, wisents, kangaroos, ostriches, owls, parrots, pelicans, flamingos, storks, waterfowl, pheasants, chickens, tortoises...

N/A

kavárna
cafeteria

N/A (možná 60. léta, jako většina bulharských zoo) - stará zoo; 1997 - založení organizace pro novou zoo ; 25. září 2003 - otevření nové zoo
N/A (may be 1960s, as most of Bulgarian zoos) - the old zoo, 1997 - foundation of the organization for new zoo; 25th September 2003 - opening of new zoo

město Dobrič + organizace "Pro ZooDobric"
Dobrich municipality + organization "Pro ZooDobric"

16 ha

N/A

1) Център за защита на природата и животните

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
~2009
           
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 04.05. 2013 Poslední úprava 04.05. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.