!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Dupnitsa

Дупница [Dupnitsa]  Dupnica

historicky a dříve • historically and formerly: Tobinitsa (Тобиница); Dupla (Дупла); Dabnitsa (Дъбница);  Dupenitsa (Дупеница); Dupnetsa (Дупнеца); Dubnitsa (Дубница)


Mini-Zoo of Dupnitsa Park Rila
Зоокът на Парк Рила Дупница [Zookat na Park Rila Dupnitsa]
42°14'56"N, 23°08'34"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-BG-XX-0027B
     
 
ul. Patriarh Eftimiy
Dupnitsa, 2600
BULGARIA
 
Park Rila:
+359 70159285
 
Park Rila:
+359 70159257
 
N/A
 
N/A  
 
podle internetu je Park Rila nejnovějším a nejmodernějším parkem Bulharska, nachází se v něm mnoho atrakcí, včetně malé zoo. K dispozici je však jen velmi málo informací - je až neuvěřitelné jak velké je informační vakuum o něčem tak grandiózním, navíc o něčem co bylo postaveno z veřejných prostředků EU. Podle však nejde o nový park, ale o park ze 70. let, který byl rekonstruován (spíše celý přestavěn) z fondů EU a jako nový otevřen v roce 2010. Není ani zřejmé, jestli je zoo nová nebo jestli zde byla už dříve. Vodní ptáci, pávi a "exotická zvířata" (???)

according to Internet, Park Rila is the newest and most modern park of Bulgaria, home to many attractions, including a small zoo. However only very little information is available - it is unbelievable how large information vacuum is about something so grandiose, moreover about something that was built from public funds of the EU. However to all appearances, it is not a new park, but a park originated in the 1970s, which was reconstructed (rather totally rebuilt) from EU funds and a newly opened in 2010. It is not clear also if the zoo is new or if there was before. Waterfowl, peacocks and "exotic animals" (???)

další atrakce parku - dětské hřiště, jezero, šlapadla, bazény a různá sportoviště, divadelní scéna
other attraction in the park - children's playground, lake, pedal boats, pools and various sport fields, theatre stage

restaurace v parku
restaurants in the Park

2010 - po rekonstrukci parku, ale není zřejmé, jestli existovala již dříve nebo ne
2010 - after the renovation of the park, but it is not clear, if it existed already before or not

městská
municipal

28 ha - celý Park Rila
28 ha - the whole Park Rila

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 07.05. 2013 Poslední úprava 07.05. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.