!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Ekzarh Yosif

Exarh Yosif  Екзарх Йосиф [Ekzarh Yosif]  Exarch Josif

historicky • historically: Tencha (Тенча); Kara Kodzha Ali, Karakodzhala (Кара Коджа Али, Каракоджалъ)


Ekzarh Yosif Mini-Zoo
Зоокът Екзарх Йосиф [Zookat Ekzarh Yosif]
43°36'57"N, 25°47'15"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-BG-XX-0023B
     
 
Ekzarh Yosif
obshtina Borovo
obl. Ruse, 27173
BULGARIA
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
na stránkách města Borovo • on site of Borovo municipality: www.borovo.org/...  
 
mini-zoo přímo v centru na hlavní návsi vesničky Exarch Josif - vznikla z iniciativy starosty obce v roce 2007 (některé zdroje uvádí 2005) - velbloudi, srnci, poníci, kozy, pštrosi, pávi, perličky, bažanti, okrasné slepice, holubi, želvy (dříve i divočáci a mufloni)

mini-zoo just in the centre of village of Ekzarh Yosif in the main square - it was created on an initiative of Mayor in 2007 (some sources mention 2005) - camels, roe deer, ponies, goats, ostriches, peacocks, guinea fowl, pheasants, ornamental chickens, pigeons, tortoises (previously also wild boars and mouflons)

dětské hřiště; vedle je i etnografické muzeum
children's playground; also Ethnographical museum is next to the zoo

N/A

2007

městská
municipal

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A 12 / ?
(2012)
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 06.05. 2013 Poslední úprava 06.05. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.