!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Gabrovo

Габрово [Gabrovo]

historicky • historically: Gabruva (Габрува)


Gabrovo Zoo
Зоопарк Габрово [Zoopark Gabrovo]
42°52'25"N, 25°19'50"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-BG-XX-0006A
     
 
kv. Poetkova niva
Gabrovo, 5300
BULGARIA
 
+359 66808 871
 
N/A
 
the municipality (operator):
gabrovo☼gabrovo.bg
 
na stránkách města • on site of the city: www.gabrovo.bg/...  
 
malá zoo - lvi, malé kočky, medvědi, vlci, kočkodani, paviáni, kozy, pštrosi, dravci, čápi, bažanti, husy, kachny, holubi, leguáni...

small zoo - lions, small cats, bears, wolves, veret monkeys, baboons, goats, ostriches, raptors, storks, pheasants, geese, ducks, pigeons, iguanas...

N/A

N/A

1973

městská
municipal

0,561 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A ~40 / ~150
(2013)
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 03.05. 2013 Poslední úprava 03.05. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.