!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Goritsa

Горица [Goritsa]  Gorica

historicky • historically: Murad aga (Мурад ага)


Goritsa Mini-Zoo
Goritsa Zoo
Зоокът Горица [Zookat Goritsa]
42°54'58"N, 27°49'20"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-BG-XX-0024A
     
 
glaven pat Varna - Burgas
s. Goritsa
obshtina Pomorie
obl. Burgas, 16064
BULGARIA
 
+359 885041033
+359 889695706
 
N/A
 
N/A
 
www.zoo-gorica.com  
 
menší zoo restaurace Gorica ležící při hlavní silnici Varna - Burgas poblíž obce Gorica - šakali, jeleni, daňci, srnci, mufloni, lamy, koně, osli, poníci, kozy, divočáci, prasata, králíci, pštrosi, husy, kachny, pávi, perličky, holubi...

smaller zoo of restaurant Gorica located on the main road Varna - Burgas near the village of Gorica - jackals, red, fallow and roe deer, llamas, horses, donkeys, ponies, goats, wild boars, pigs, rabbits, ostriches, geese, ducks, peacocks, guinea fowl , pigeons...

dětské hřiště
children's playground

restaurace
restaurant

N/A

soukromá
private

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 06.05. 2013 Poslední úprava 06.05. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.