!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Gorna Malina

Горна Малина [Gorna Malina]  Gorna Malina, Horní Malina


Mini-Zoo "Vyatarnite Melnitsi"
(= windmills)
Зоокът «Вятърните мелници» [Zookat "Vyatarnite melnitsi"]
42°42'00"N, 23°41'34"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-BG-XX-0025B
     
 
Gorna Malina
sofiyska obl.
BULGARIA
 
+359 885700005
 
+359 28406060
 
melnicite.bg☼abv.bg
 
www.melnicite.bg/...  
 
mini-zoo hydroparku Vjatarnite melnici (Větrné mlýny) - koně, poníci, prasata, pštrosi, papoušci, kachny, husy, labutě, pávi, bažanti, krůty, perličky, slepice...

mini-zoo of hydropark Vyatarnite melnitsi (Windmills) - horses, ponies, pigs, ostriches, parrots, ducks, geese, swans, pheasants, turkeys, guinea fowls, chickens...

mnoho dalších atrakcí a aktivit hydroparku -  dětské hřiště, paintball, lukostřelba, čtyřkolky, vodní šlapadla, koupání, rybaření
many other attractions and activities of the hydropark - children's playground, paintball, archery, quad-bikes, pedal boats, swimming, fishing

restaurace
restaurant

N/A

soukromé
private

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 06.05. 2013 Poslední úprava 06.05. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.