!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Haskovo

Хасково [Haskovo]  Hasköy   Chaskovo

historicky • historically: Marsa (Марса); Hasköy (Хаскьой)


Haskovo Zoo "Kenana"
(= name of the park where the mini-zoo is located)
Зоопарк «Кенана» Хасково [Zoopark "Kenana" Haskovo]
41°57'15"N, 25°32'12"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-BG-XX-0022A
     
 
Park Kenana
Haskovo, 6300
BULGARIA
 
+359 38664347
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
malá zoo v Parku Kenana (původně 0,9 ha, nyní 3 ha)  - lvi, vlci, medvědi, nosáli, mývali, makaci, paviáni, jeleni, daňci, srnci, poníci, kozy, jaci, králíci, nutrie, pštrosi, vodní ptáci, krokodýli...

small zoo in Kenana Park (originally 0.9 ha, now 3 ha) - lions, wolves, bears, coatis, raccoons, macaques, baboons, red, fallow and roe deer, ponies, goats, yaks, rabbits, nutrias, ostriches, waterfowls, crocodiles...

dětské hřiště a další atrakce parku (cyklostezka, letní kino, tenisové kurty...)
children's playgrounds and other attractions of the park (cycle track, summer cinema, tennis courts...)

restaurace
restaurant

1958

městská
municipal

3 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A 26 / ?
(2012)
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 06.05. 2013 Poslední úprava 06.05. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.