!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kyustendil

Кюстендил [Kyustendil]  Ћустендил / Ćustendil  Ќустендил [Custendil]  Kjustendil

historicky • historically: Velbazhd ; Velbuzhd (Велбъжд ; Велбужд); Pautalia (Пауталия)


Kyustendil Zoo
Зоопарк Кюстендил [Zoopark Kyustendil]
předešlé názvy  •  former names
(ENG) Kyustendil Zoo-corner
(BUL) Зоокът Кюстендил [Zookat Kyustendil]
42°16'29"N, 22°41'33"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-BG-XX-0009A
     
 
ul. Spartak 52B
Gs Osogovo
Kyustendil
BULGARIA
 
+359 899129767
 
N/A
 
N/A
 
na stránkách města • on site  of the city: www.kustendil.com/...
 
maličká zoo v lesoparku Chisarlaka, byla založena v roce 1962 jako zookoutek a v roce 1966 přestěhována na současné místo a přeměněna na zoo. Dnes okolo 50 zvířat - lvi, tygři, jaguáři, medvědi, vlci, lišky, mývali, paviáni, kočkodani, jeleni, daňci, srnci, mufloni, divočáci, kozy, poníci, nutrie, králíci, pštrosi, vodní ptáci, pávi, holubi...

tiny zoo in Hisarlaka Forest Park, was founded in 1962 as a mini-zoo (zoo-corner) and in 1966, was moved to its current location and transformed into a zoo. Today, about 50 animals - lions, tigers, jaguars, bears, wolves, foxes, raccoons, baboons, vervet monkeys, red, fallow and roe deer, muflons, wild boars, goats, ponies, nutrias, rabbits, ostriches, waterfowl, peacocks, pigeons...

blízko je pevnost Chisarlaka
near is Hisarlaka fortress

N/A

1962 - založení zookoutku; 1966 - přestěhování a přeměna na zoo
1962 - foundation of the zoo-corner; 1966 - relocation and transformation to the zoo

městská
municipal

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 03.05. 2013 Poslední úprava 03.05. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.