!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Lovech

Ловеч [Lovech]  Lofça  Loveč

historicky • historically: Altın Lovech (Алтън  Ловеч)


Lovech Zoo
Зоопарк Ловеч [Zoopark Lovech]
43°08'18"N, 24°43'09"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-BG-XX-0008A
     
 
Park Stratesh
poshtenska kutia 38
Lovech
BULGARIA
 
+359 68601386
+359 887553659
 
N/A
 
lovechzoo☼mail.bg
 
na stránkách města • on site  of the city: www.lovech.bg/...  
 
jedna z největších bulharských zoo. Lvi, tygři, levharti, jaguáři, medvědi, lední medvědi, vlci, lišky, opice, velbloudi, lamy, jeleni, srnci, mufloni, jaci, koně Převalského, poníci, ovce, prasata, klokani, pštrosi, emu, dravci, sovy, papoušci, pelikáni, čápi, vodní ptáci, pávi...

One of the largest Bulgarian zoos. Lions, tigers, leopards, jaguars, bears, polar bears, wolves, foxes, monkeys, camels, llamas, red deer, roe deer, yaks, Przewalski horses, ponies, sheep, pigs, kangaroos, ostriches, emus, birds of prey, owls, parrots, pelicans, storks, waterfowl, peacocks...

dětské hřiště
children's playground

N/A

1962 - založení; 27. května 1964 - otevření pro veřejnost
1962 - foundation; 27th May 1964 - opening to the public

městská
municipal

11 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A 78 / 420
(2008)
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 03.05. 2013 Poslední úprava 03.05. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2018
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 04. 09. 2018
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:04. 09. 2018
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.