!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Nikolovo

Николово [Nikolovo]

některé zdroje uvádí • some sources mention: Ruse (Русе)


Nikolovo Mini-Zoo "Lipnik"
Nikolovo Zoo-corner "Lipnik" (= name of the Foreset park where the mini-zoo is located)
Зоокът «Липник»Николово [Zookat "Lipnik" Nikolovo]
43°50'42"N, 26°05'04"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-BG-XX-0017B
     
 
Lesopark Lipnik
Nikolovo
obl. Ruse
BULGARIA
 
Parkstroy Ruse (operator):
+359 82845804
 
Parkstroy Ruse (operator):
+359 82841435
 
Parkstroy Ruse (operator):
parkstroy☼parkstroy.com
 
N/A  
 
malá zoo v lesoparku Lipnik u jezera Teketo nedaleko obce Nikolovo (asi 10 km od Ruse). Zoo je ve velmi špatném stavu, v posledních letech zbylo jen pár zvířat. Zoo má být celá přestavěna, ale vše se odvíjí od administrativních problémů (vlastnictví pozemků, lesů atd.), v plánu je privatizovat celý lesopark. Medvědi (dočasně zřejmě deponováni v jiné zoo), vlci, lišky, kozy, okrasní ptáci... snad i jeleni, divočáci apod., ale informace o aktuálním nejasném stavu nejsou k dispozici. Dříve mnohem více zvířat.

small zoo in Lipnik Forest Park at the Teketo lake near the village of Nikolovo (about 10 km from Ruse). Zoo is in a very poor condition, only a few animals remains in recent years. The zoo should be a rebuilt, but everything depends on administrative problems (ownership of land, forests etc.), to privatize the entire Forest park is planned. Bears (probably temporarily deposited at another zoo), wolves, foxes, goats, ornamental birds... perhaps also deer, wild boars etc., but information about the current unclear situation is not available. Previously, many more animals.

další atrakce parku - dětské hřiště, jezero, loďky, rybaření, ubytování... (rezidence v parku je známá jako někdejší místo konání jednání mezi komunistickými prezidenty T Živkovem a N. Ceauşescu)

other attraction of the park - children's playground, lake, boats, fishing, accommodation... (residence in the park is known as the former venue of talks between the communist presidents of T. Zhivkov and N. Ceauşescu)

X

70. léta
1970s

městská (město Ruse) - řízen organizací Parkstroj Ruse (Паркстрой Русе)
municipal (Ruse municipality) - managed by organization of Parkstroy Ruse (Паркстрой Русе)

1,1 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 05.05. 2013 Poslední úprava 05.05. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.