!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Osenovlag

Осеновлаг [Osenovlag]


Zoo-corner and Ostrich Farm "Chiflika Nenkovi"
Зоокът и ферма за щрауси "Чифликъ Ненкови" [Zookat i ferma za shtpausy "Chiflika Nenkovi"]
42°58'08"N, 23°31'56"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-BG-XX-0044B
     
 
Osenovlag
obshtina Svoge
Sofiyska obl.
BULGARIA
 
+359 886318288
 
N/A
 
N/A
 
www.nenkovi.bg  
 
soukromá pštrosí farma a mini zoo - lamy, daňci, srnci, mufloni, krávy, ovce, kozy, koně, poníci, nutrie, králíci, pštrosi, bažanti, slepice, perličky, krůty, kachny, husy...

private ostrich farm and mini zoo - llamas, fallow deer, roe deer, mouflons, cows, sheep, goats, horses, ponies, nutrias, rabbits, ostriches, pheasants, chickens, guinea fowl, turkeys, ducks, geese...

jízda na koních a ponících, obchod se suvenýry, dětské hřiště, ubytování
horse and pony ridding, souvenir shop, children's playground, accommodation

restaurace
restaurant

15. července 2006
15th July 2006

soukromé (Milena a Petar Nenkovi)
private (Milena and Petar Nenkovi)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 03.06. 2019 Poslední úprava 03.06. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.