!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Pavlikeni

Павликени [Pavlikeni]

historicky • historically: Marinopoltsi (Маринополци) • Pavlikyan, Bavlikyan (Павликян, Бавликян)


Pavlikeni Zoo
Pavlikeni Zoocorner (Mini-Zoo)
Зоопарк (Зоокът) Павликени [Zoopark (Zookat) Pavlikeni]
43°13'57"N, 25°18'41"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-BG-XX-0012A
     
 
bul- 3-ti Mart 75
Pavlikeni, 5200
BULGARIA
 
+359 6102415
 
N/A
 
the city (operator):
obshtina☼pavlikeni.bg
 
N/A  
 
malá zoo vznikla prakticky rekultivací z bývalé skládky v roce 1967. Prvním zvířetem byla srna, ale brzy přibyla i další zvířata. Lvi, medvědi, vlci, lišky, opice, jeleni, daňci, mufloni, lamy, divočáci, kozy, ovce, poníci, nutrie, pštrosi, papoušci, dravci, sovy, husy, kachny, bažanti, pávi, okrasné slepice...

small zoo was practically created by the reclamation of a former landfill in 1967. The first animal was a roe deer, but soon also other animals were added. Lions, bears, wolves, foxes, monkeys, red and fallow deer, mouflons, llamas, wild boars, goats, sheep, ponies, nutrias, ostriches, parrots, birds of prey, owls, geese, ducks, pheasants, peacocks, ornamental chickens...

N/A

N/A

21. září 1967 (Dimitar Yankov)
21st September 1967 (by Dimitar Yankov)

městská
municipal

~ 2 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A ~38 / ~200
(2013)
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 04.05. 2013 Poslední úprava 04.05. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.