!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Pazardzhik

Pazardjik , Parajik  Пазарджик [Pazardzhik]  Pazarcık   Пазарџик / Pazardžik  Pazardžik

historicky • historicaly Bazar Yenidzhe i Tatar / Bazar Yenice ve Tatar; Bazar Tatar Yenidzhe / Bazar Tatar Yenice (Базар Йенидже-и Татар ; Базар Татар Йенидже); Tatar Pazardzhik / Tatar Pazarcık (Татар Пазарджик)


Pazardzhik Zoo
Зоопарк Пазарджик [Zoopark Pazardzhik]
42°10'52"N, 24°19'49"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-BG-XX-0031A
     
 
Park Ostrov Svodoba
bul. Stefan Stambolov
Pazardzhik, 4400
BULGARIA
 
+359 34445501
 
+359 34442495
 
N/A
 
N/A  
 
malá zoo v parku Ostrov Svoboda, v roce 2008 byla rekonstruována - surikaty, nosáli, mývali, kočkodani, jeleni, daňci, srnci, lamy, poníci, kozy, pekari, mary, psouni, nutrie, dravci, vodní ptáci, pávi, holubi... (dříve i medvědi, mufloni atd.)

small zoo in the Park Ostrov Svoboda, it was renovated in 2008 - meerkats, coatis, raccoons, green monkeys, red, fallow and roe deer, llamas, ponies, goats, peccaries, maras, prairie dogs, nutrias, raptors, waterfowl, peacocks, pigeons... (formerly also bears, mouflons etc.)

N/A

N/A

N/A

městská
municipal

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 07.05. 2013 Poslední úprava 07.05. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.