!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Pleven

Plevna Плевен [Pleven]  Plevne  Plevno ; Pleven

->1945: Plyevena (Плѣвенъ)


Pleven Zoo "Kaylaka"
(= name of the park, where the zoo is located)
Зоопарк «Кайлъка»Плевен [Zoopark (Zookat) "Kaylaka" Pleven]
předešlé názvy  •  former names
(ENG) Pleven Zoo-corner "Kaylaka"
(BUL) Зоокът «Кайлъка»Плевен [Zookat "Kaylaka" Pleven]
43°22'59"N, 24°37'58"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-BG-XX-0007A
     
 
zhk Kaylaka
Pleven
BULGARIA
 
+359 64802664
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
zoo v parku Kajlaka - v letech 2007-2010 prošla kompletní rekonstrukcí (během které byla zavřena). Lvi, tygři, jaguáři, medvědi, lišky, paviáni, kočkodani, kosmani, velbloudi, jeleni, daňci, srnci, mufloni, koně Převalského, poníci, kozy, prasata, ježci, pštrosi, emu, dravci, papoušci, čápi, vodní ptáci, pávi, drůbež...

zoo in the Kaylaka Park - during 2007-2010, it underwent a complete renovation (during which it was closed). Lions, tigers, jaguars, bears, foxes, baboons, monkeys, marmosets, camels, red, fallow and roe deer, mufflons, Przewalski's horses, ponies, goats, pigs, hedgehogs, ostriches, emus, birds of prey, parrots, storks, waterfowl, peacocks, poultry

N/A

N/A

60. léta
1960s

městská
municipal

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A ~30 / ~140
(2011)
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 03.05. 2013 Poslední úprava 03.05. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.