!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Plovdiv

Пловдив [Plovdiv]  Φιλιππούπολη [Filippoúpoli]  Filibe  

historicky a dříve • historically and formerly: Eumolpias, Evmolpia (Евмолпия); Kendrisos (Кендрисос); Philippoupolis, Philippopolis (Φιλιππούπολις, Филипополис); Pulpudeva (Пулпудева); Trimontium, Trimoncium (Тримонциум); Ulpia (Улпия); Flavia (Флавия); Yulia (Юлия); Paldin (Пълдин); Plapdiv (Плъпдив); Ploudin (Плоудин); Filibe (Филибе); Plovdiiv (Пловдївь)


Aquarium of Plovdiv Regional Museum of Natural History
Аквариум на Регионален природонаучен музей Пловдив [Akvarium na Regionalen prirodonauchen muzey Plovdiv]
předešlé názvy  •  former names
-> 2006
(ENG) Aquarium of Plovdiv Museum of Natural History
(BUL) Аквариум на Природонаучен музей Пловдив [Akvarium na Prirodonauchen muzey Plovdiv]
42°30'38"N, 27°28'51"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-BG-XX-0034A
     
 
ul. Hristo D. Danov 34
Plovdiv, 4000
BULGARIA
 
The Museum:
+359 32626683
 
N/A
 
The Museum:
pnm_plovdiv☼abv.bg
 
www.rnhm.org/...
 
staronové sladkovodní akvárium Krajského přírodovědného muzea v Plovdivu. Akvárium vzniklo v roce 1974 (44 nádrží se 32 druhy ryb). V roce 2011 bylo akvárium rozšířeno o terárium (želvy, leguáni, varani, gekoni, mnoho druhů hadů, čolci, žáby, hlodavci, pavouci, štíři, švábi, strašilky...). Na přelomu 2012 / 2013 bylo akvárium částečně zrekonstruované, dnes má 26 sladkovodních nádrží a jednu mořskou (3000 litrů). Je to druhově nejbohatší sladkovodní akvárium Bulharska - 171 druhů ryb z celého světa (150 tropických a 21 z povodí řeky Marice) + obojživelníci, korýši atd.

old-new freshwater aquarium of Regional Museum of Natural History in Plovdiv. Aquarium was created in 1974 (44 tanks with 32 fish species). In 2011, the aquarium was extended for the terrarium (turtles, iguanas, monitors, geckos, many species of snakes, newts, frogs, rodents, spiders, scorpions, cockroaches, stick-inscet...). At the turn of 2012/2013, the aquarium was partially renovated, now has 26 freshwater tanks and one marine (3000 liters). It is species-richest freshwater aquarium of Bulgaria - 171 species of fish from around the world (150 tropical and 21 from the Maritsa river basin) + amphibians, crustaceans etc.

zoologické, botanické, paleontologické a mineralogické sbírky muzea; prohlídky s průvodcem
zoological, botanical, paleontological and mineralogical collection of the museum; guided tours

N/A

9. května 1955 - dočasná expozice budoucího muzea; 8. května1960 - otevření muzea; 1974 - akvárium; 2011 - terárium; 22. ledna 2013 - znovuotevření akvária po rekonstrukci
9th May 1955 - temporary exhibition of future Museum; 8. May 1960 - opening of the museum; 1974 - aquarium; 2011 - terrarium; 22nd January 2013 - reopening of the Aquarium after reconstruction

krajské
regional

100 m2 - aquarium + N/A - terrarium

N/A
 
N/A

N/A 171 / ?
(2013)
N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 08.05. 2013 Poslední úprava 08.05. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.