!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Plovdiv

Пловдив [Plovdiv]  Φιλιππούπολη [Filippoúpoli]  Filibe  

historicky a dříve • historically and formerly: Eumolpias, Evmolpia (Евмолпия); Kendrisos (Кендрисос); Philippoupolis, Philippopolis (Φιλιππούπολις, Филипополис); Pulpudeva (Пулпудева); Trimontium, Trimoncium (Тримонциум); Ulpia (Улпия); Flavia (Флавия); Yulia (Юлия); Paldin (Пълдин); Plapdiv (Плъпдив); Ploudin (Плоудин); Filibe (Филибе); Plovdiiv (Пловдївь)


Plovdiv Zoo
Зоопарк Пловдив [Zoopark Plovdiv]
předešlé názvy  •  former names
->2008
(BUL) Зоокът Пловдив [Zookat Plovdiv]
(ENG) Plovdiv Zoo-corner
42°08'42"N, 24°42'46"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-BG-XX-0018A
     
 
ul. Yasna Polyana
Plovdiv
BULGARIA
 
N/A
 
N/A
 
zooparkplovdiv☼gmail.com
 
- - -  
 
původně zookoutek založený na přelomu 60. a 70. let v městském parku na ploše 0,9 ha. V roce 2008 byl zookoutek uzavřen kvůli kompletní rekonstrukci. Zoo měla být původně zavřená 4 roky, ale rekonstrukce byla několikrát přerušena pro nedostatek financí, proto byla zoo znovuotevřena až 2018.
Ve starém zookoutku byly lvi, lišky, medvědi, vlci, opice, jeleni, zubři, kozy, ovce, dravci, volavky, čápi, racci, bažanti, slepice, holubi, želvy...

originally zoo-corner founded in turn of the 1960s and 1970s in municipal park on area of 0,9 ha. 2008, the Zoo-corner was closed due to complete reconstruction. The zoo was originally closed for 4 years, but the reconstruction was interrupted several times for lack of funds, so the zoo was reopened only in 2018.
In the old zoo-corner there were lions, foxes, bears, wolves, monkeys, deer, wisents, goats, sheep, raptors, herons, storks, gulls, pheasants, chickens, pigeons, turtles...

v nové zoo má být mnoho dalších atrakcí (např. 5D kino)
in the new zoo, there should be many other attraction (eg. 5D cinema)

N/A

přelom 60. a 70. let - založení zookoutku; 27. července 2008 - uzavřen kvůli rekonstrukci; 2018 - znovuotevření
turn of the 1960s and 1970s - foundation of the zoo-corner; 27th July 2008 - closing due to reconstruction; 2018 - reopening

městská
municipal

~4 ha (původně 0,9 ha)
~4 ha (originally 0.9 ha)

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
plán nové zoo • plan of new zoo • план на нова зоопарк
           
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 05.05. 2013 Poslední úprava 20.01. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.