!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Ruse

Russe ; Rousse Русе [Ruse]

historicky • historically: Rusi (Руси); Ryusi (Рюси), Rusiko (Русико), Rushi (Руши), Rusug (Русиг), Rushchuk (Русчук)


Ruse Ecomuseum with Aquarium
Екомузей с Аквариум Русе [Ekomuzey s Akvarium Ruse]
43°50'41"N, 26°56'51"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-BG-XX-0042A
     
 
ul. Etar 3
obl. Ruse
BULGARIA
 
+359 82821915
+359 82825002
 
Ruse Regional Museum of History:
+359 82825006
 
Ruse Regional Museum of History:
pr☼museumruse.com
 
www.museumruse.com/...  
 
nové ekomuzeum se sladkovodním akváriem v přízemí této čtyřpatrové budovy. Údajně je to největší sladkovodní akvárium v Bulharsku - celkový objem nádrží je okolo 65.000 litrů + 20,000 litrů ve filtrech. Okolo 35 druhů ryb Dunaje a jeho povodí (jeseteři, kapři, tolstolobici, amuři, štiky, sumci...).

new Ecomuseum with freshwater aquarium in the ground floor of this four-storey building. Reportedly it is the largest freshwater aquarium in Bulgaria - the total volume of the tanks is about 65,000 liters + 20,000 liters in filters. About 35 fish species of the Danube and its tributaries (sturgeons, carps, silver carps, grass carps, pikes, catfishes...).

sbírky a další expozice muzea - fosílie, dioramata, vycpaná zvířata, model mamuta v životní velikosti, 15 m dlouhá maketa jeskyně Orlova čuka, promítání biologických filmů...
collections and other exhibitions of the museum - fossils, dioramas, stuffed animals, mammoth model in life-size, 15-meter long model of Orlova Chuka cave, projection of biological films...

N/A

28. září 2014
28th September 2014

Regionální muzeum historie - Ruse (Регионален исторически музей - Русе)
Regional History Museum - Ruse (Регионален исторически музей - Русе)

2.400 m2 - podlahová plocha celého muzea (akvárium cca čtvrtina z toho)
2,400 m2 - floor area of the whole museum (the aquarium circa a quarter of it)

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 12.02. 2016 Poslední úprava 12.02. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.