!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Shumen

Шумен [Shumen]   Șumen   Şumnu   Šumen

historicky • historically: Simeonis (Симеонис) ; Shimeonis (Шимеонис) ; Shumena ; Şumena (Шумена) ; Shumna, Şumna (Шумна) ; Shumular, Şumular (Шумулар) ; Sumunum (Сумунум) ; Shumla, Şumla (Шумла);  Kolarovgrad (Коларовград)


Shumen Zoo
Shumen Zoocorner (Mini-Zoo)
Зоопарк (Зоокът) Шумен [Zoopark (Zookat) Shumen]
43°16'02"N, 26°53'45"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-BG-XX-0015A
     
 
Lesopatrk Kyoshkove
Shumen, 9700
BULGARIA
 
+359 54857773
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
malá zoo v Lesoparku Kyoshkove. Zoo je ve špatném stavu. Lišky, šakali, paviáni, kozy, ovce, králíci, nutrie, dravci, sovy, racci, kachny, bažanti, perličky, slepice, holubi... (dříve mnohem více zvířat)

small zoo in Kyoshkove Forest Park. The zoo is in poor condition. Foxes, jackals, baboons, goats, sheep, rabbits, nutrias, raptors, owls, gulls, ducks, pheasants, guinea fowl, chickens, pigeon... (formerly many more animals)

N/A

N/A

zřejmě 60. nebo 70. léta
apparently 1960 s or 1970s

městská
municipal

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 04.05. 2013 Poslední úprava 04.05. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.