!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Sliven

Сливен [Sliven]  İslimiye

historicky • historically: Savulen (Савулен), Tsouda (Цоида), Tuida (Туида), Islimie (Ислимие), Isltlifanos (Истлифанос), Selimno (Селимно), Svline (Свилне), Slivno (Сливно), Slivne (Сливне); Slivena (Сливенъ)


Adaptation Aviary for Griffon vultures
Адаптационна волиера за белоглави лешояди [Adaptatsionna voliera za beloglavi leshoyadi]
42°31'12"N, 26°21'13"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-BG-XX-0046C
     
 
Prirodni park Sinite Kamani
Sliven
BULGARIA
 
+359  887574699
 
N/A
 
 etilova☼greenbalkans.org
 
www.greenbalkans.org/...  
 
velká adaptační voliéra a krmné plošiny supů bělohlavých v Přírodním parku Sinite kamani v lokalitě Karakjutjuk u Slivenu. Zařízení slouží k posílení populace supů bělohlavých a vypuštění supů hnědých v bulharských horách. V roce 2018 zde bylo 21 supů bělohlavých a 12 supů hnědých. 2018 byla voliéra kompletně zrekonstruovaná.

large adaptation aviary and feeding platforms of griffon vultures in the Sinite kamani Nature Park in Karakyutyuk locality near Sliven. The facility serves to strengthen the population of griffon vultures and to release brown vultures in the Bulgarian mountains. In 2018 there were 21 griffon vultures and 12 brown vultures. The aviary was completely renovated in 2018.

N/A

N/A

~2008

nezisková organizace - Spasitelen centar za divi životni Stara Zagora (Спасителен център за диви животни - Стара Загора)
non-profit organization - Spasitelen Tsentar za divi zhivotni Stara Zagopra (Спасителен център за диви животни - Стара Загора)

N/A

N/A

N/A

0 0 0 2 / 33
(2018)
0 2 / 33 0
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 03.06. 2019 Poslední úprava 03.06. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.