!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Stara Zagora

Стара Загора [Stara Zagora]  Eski Zağra   Stara Zagora, Stará Zagora

historicky • historically: Beroe (Берое) • Ulpia Augusta Traiana (Улпия Августа Траяна) • Beroe (Берое) • Irinopolis (Ειρήνούπολης, Иринополис) • Verea, Vereya (Верея) • Boruy (Боруй) • Zagr-i Atik (زغرهء عتيق, Загр-и Атик) • Eski Zaara (اسكى زغره, Ески Заара) • Zheleznik (Железник)


Wildlife Rehabilitation and Breeding Centre - Green Balkans
Спасителен център за диви животни - Зелени Балкани [Spasitelen tsentar za divi zhivotni - Zeleni Balkani]
předešlé názvy  •  former names
(ENG) Centre for Rare and Endangered Species
(BUL) Център за редки и застрашени видове [Tsenar za redki i zastrasheni vidove]
42°24'19"N, 25°38'10"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-BG-XX-0035B
     
 
Dvor na Profesionalna gimnazia po veterinarna meditsina "I. P. Pavlav"
Stara Zagora, 6006
BULGARIA
 
+359 42607741
+359 886570053
+359 885518811
 
+359 42607741
 
wrbc☼greenbalkans.org
 
www.greenbalkans-wrbc.org  
 
Rehabilitační a chovné centrum divokých zvířat se nachází ve dvoře Veterinárního gymnázia. Vzniklo v letech 1990 - 1994 (od 2003 registrováno Ministerstvem). Léčení, rehabilitace a znovuvypouštění zvířat - především ptáků, ale i chov - jak trvalých handikepů, tak zdravých ptáků (chovné programy) - orlosup bradatý, sup hnědý, sup bělohlavý, orel skalní, raroh velký, poštolka jižní, poštolka obecná, výr velký, sova pálená, čáp bílý... Centrum je otevřeno i pro návštěvníky, stabilně je zde okolo 60 druhů ptáků.
Plně vybavená klinika, resuscitační, rehabilitační a karanténní zařízení a množství klecí a voliér o celkové ploše 0,68 ha.

the Wildlife Rehabilitation and Breeding Centre is located in the courtyard of the Veterinary school. It was founded in the years 1990 - 1994 (since 2003 registered by the Ministry). Treatment, rehabilitation and re-realization of animals - especially of birds, but also breeding - both permanent handicap and healthy birds (breeding programs) - bearded vulture, black vulture, griffon vulture, golden eagle, saker, lesser kestrel, common kestrel, eagle owl, barn owl, white stork... The centre is also opened also for visitors, stably there is around 60 species of birds.
Fully equipped clinic, resuscitation, rehabilitation and quarantine facilities and many cages and aviaries with a total area of ​​0.68 ha.

N/A

N/A

1990 - 94

nezisková organizace - Spasitelen centar za divi životni Stara Zagora (Спасителен център за диви животни - Стара Загора)
non-profit organization - Spasitelen Tsentar za divi zhivotni Stara Zagopra (Спасителен център за диви животни - Стара Загора)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 08.05. 2013 Poslední úprava 08.05. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.