!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Stara Zagora

Стара Загора [Stara Zagora]  Eski Zağra   Stara Zagora, Stará Zagora

historicky • historically: Beroe (Берое) • Ulpia Augusta Traiana (Улпия Августа Траяна) • Beroe (Берое) • Irinopolis (Ειρήνούπολης, Иринополис) • Verea, Vereya (Верея) • Boruy (Боруй) • Zagr-i Atik (زغرهء عتيق, Загр-и Атик) • Eski Zaara (اسكى زغره, Ески Заара) • Zheleznik (Железник)


Stara Zagora Zoo
Stara Zagora Zoo "Ayazmoto" (= name of the park where is located)
Зоопарк Стара Загора [Zoopark Stara Zagora] • Зоопарк «Аязмото» Стара Загора [Z. "Ayazmoto" S.Z.]
42°26'17"N, 25°36'45"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-BG-XX-0010A
     
 
Park Ayazmoto
Stara Zagora, 6000
BULGARIA
 
+359 4249162
 
N/A
 
N/A
 
www.zoo-starazagora.com  
 
jedna z největších zoo v Bulharsku byla založena v roce 1957 (původně o kousek dál na západ). Lvi, tygři, jaguáři, rysi, medvědi,vlci, lišky, šakali, kuny, jezevci, mývali, šimpanzi, makaci, jeleni, daňci, srnci, mufloni, lamy, poníci, osli, kozy, ovce, bizoni, jaci, dikobrazi, nutrie, pštrosi, emu, dravci, papoušci, čápi, pelikáni, vodní ptáci, bažanti, pávi, perličky, slepice, želvy...

one of the largest zoo in Bulgaria was founded in 1957 (originally a bit further to the west). Lions, tigers, jaguars, lynxes, bears, wolves, foxes, jackals, martens, badgers, raccoons, chimps, macaques, red, fallow and roe deer, muflons, llamas, ponies, donkeys, goats, sheep, bisons, yaks, porcupines, nutrias, ostriches, emus, birds of prey, parrots, storks, pelicans, waterfowl, pheasants, peacocks, guinea fowl, chickens, tortoises...

dětské hřiště
children's playground

kavárna
cafeteria

26. dubna 1957
26th April 1957

městská
municipal

N/A

7 ha

N/A

N/A N/A N/A ~80 / ~450
(~2010)
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 03.05. 2013 Poslední úprava 03.05. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2018
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 04. 09. 2018
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:04. 09. 2018
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.