!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Varna

Варна [Varna]

1949 - 1956 Stalin (Сталин)


Bubolechki Zoo
(= Insect Zoo)
Буболечки Zoo [Bubolechki Zoo]
43°12'12"N, 27°54'30"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-BG-XX-0045A
     
 
ul. Rayko Zhinzifov 26A
Varna, 9010
BULGARIA
 
+359  876932712
 
N/A
 
 N/A
 
N/A
 
malé insektárium - brouci, švábi, pavouci, kudlanky, strašilky, pakobylky, místní motýli, šneci, mnohonožky...

small insectarium - beetles, cockroaches, spiders, mantis, walking sticks, stick insects, local butterflies, snails, millipedes...

N/A

N/A

1. května 2018
1st May 2018

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 03.06. 2019 Poslední úprava 03.06. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.