!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Varna

Варна [Varna]

1949 - 1956 Stalin (Сталин)


Varna Dolphinarium Festa
Феста Делфинариум Варна [Festa Delfinarium Varna]
43°12'45"N, 27°56'37"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-BG-XX-0004A
     
 
Primorski park
mest. Saltant 2
Varna, 9010
BULGARIA
 
+359 52302199
 
+359 52302199
 
 delfin☼festa.bg
 
www.dolphinarium.festa.bg  
 
jediné bulharské delfinárium v budově 30x30 m o výšce 14 m, hlavní bazén je 15x12 m a hluboký 6 m. Delfinárium bylo otevřeno v roce 1984 s delfíny skákavými dovezenými z Kuby. Dnes je zde 5 delfínů, z toho někteří narození ve Varně.

the only Bulgarian dolphinarium in building 30x30 m and with height of 14 m, the main pool is 15x12 m and 6 m deep. The dolphinarium was opened in 1984 with bottlenose dolphins imported from Cuba. Today there are 5 dolphins, of that some was born in Varna.

plavání s delfíny, nedaleko je Zoo, Akvárium a Terárium  a další atrakce parku
swimming with dolphins, near is Zoo, Aquarium and Terrarium and other attraction of the park

kavárna
cafeteria

11. srpna 1984
11th August 1984

Festa Holding a.s. (Феста Холдинг АД)
Festa Holding JSC (Феста Холдинг АД)

900 m2 (1200 míst)
900 m2 (1200 seats)

N/A

1) За делфинариума ; About the Dolphinarium ; Über das Delphinarium ; О дельфинарии

0 0 0 1 / 5
(2013)
0 0 1 / 5
 
N/A            
 

  všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Lukáš Nekolný, 18.7. 2009
Image 1 of 8
Lukáš Nekolný, 18.7. 2009
Lukáš Nekolný, 18.7. 2009
Lukáš Nekolný, 18.7. 2009
Image 2 of 8
Lukáš Nekolný, 18.7. 2009
Lukáš Nekolný, 18.7. 2009
Lukáš Nekolný, 18.7. 2009
Image 3 of 8
Lukáš Nekolný, 18.7. 2009
Lukáš Nekolný, 18.7. 2009
Lukáš Nekolný, 18.7. 2009
Image 4 of 8
Lukáš Nekolný, 18.7. 2009
Lukáš Nekolný, 18.7. 2009
Lukáš Nekolný, 18.7. 2009
Image 5 of 8
Lukáš Nekolný, 18.7. 2009
Lukáš Nekolný, 18.7. 2009
Lukáš Nekolný, 18.7. 2009
Image 6 of 8
Lukáš Nekolný, 18.7. 2009
Lukáš Nekolný, 18.7. 2009
Lukáš Nekolný, 18.7. 2009
Image 7 of 8
Lukáš Nekolný, 18.7. 2009
Lukáš Nekolný, 18.7. 2009
Lukáš Nekolný, 18.7. 2009
Image 8 of 8
Lukáš Nekolný, 18.7. 2009
Lukáš Nekolný, 18.7. 2009

  Stránka vytvořena 02.05. 2013 Poslední úprava 08.07. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:20. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.