!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Varna

Варна [Varna]

1949 - 1956 Stalin (Сталин)


Varna Terrarium "Exotic Zoo"
Терариум «Екзотик Зоо» Варна [Terarium "Ekzotik Zoo" Varna]
43°12'37"N, 27°56'19"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-BG-XX-0005A
     
 
Primorski park
ul. Saltanat 33
Varna, 9010
BULGARIA
 
+359  52302571
+359 887710305
 
N/A
 
 zoospektrum☼hotmail.com
 
N/A  
 
malé soukromé terárium - více než 130 druhů zvířat - hadi (úžovky a zmije), ještěrky, želvy a žáby Bulharska, ale i exotická zvířata - hadi (anakondy, krajty, kobry úžovky), leguáni, varani, chameleoni, krokodýli, želvy, ryby, korýši, štíři, pavouci a také několik ptáků a drobných savců. V roce 2008 terárium vyhořelo, ale bylo obnoveno.

small private terrarium - more than 130 species of animals - snakes (grass-snakes and vipers), lizards, turtles and frogs of Bulgaria, but also exotic animals - snakes (anacondas, pythons, cobras, rattle-snakes), iguanas, monitors, agamas, chameleons, crocodiles, turtles, fish, crustaceans, scorpions, spiders and also several birds and small mammals. In the 2008, the terrarium burned, but was restored.

nedaleko je Zoo, Akvárium a Delfinárium  a další atrakce parku
near is Zoo, Aquarium and Dolphinarium and other attraction of the park

N/A

1998 (by R. Trajanov, G. Simeonov, D.Delchev & V. Hainadjieva)

soukromé
private

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 02.05. 2013 Poslední úprava 02.05. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.